“Braindrain werkt verlammend op dienstverlening en voor enkele diensten dreigt zelfs stopzetting”

De directie van het Diakonessenhuis laat via een persbericht weten, dat het wegtrekken van gespecialiseerde verpleegkundigen, de zogenoemde braindrain, verlammend werkt op de dienstverlening en dat voor enkele diensten zelfs stopzetting dreigt.

Het Diakonessenhuis benadrukt, dat ook zij gespecialiseerde tweedelijns zorg levert, en dat dit niet beperkt is tot de overheidsziekenhuizen.

“Genoemd kunnen worden oncologische-, endoscopische- en intensive care zorg. Ook de chirurgie en anesthesie assistenten zijn er werkzaam. Reeds geruime jaren worden er kinder-chirurgische missies gedaan in het Diakonessenhuis, waarbij verpleegkundigen op de kinderafdeling specialistische zorg verlenen”, aldus de ziekenhuisdirectie.

Het Diakonessenhuis heeft dus ook gespecialiseerde verpleegkundigen, en kampt eveneens met een aanzienlijke braindrain van deze groep naar het buitenland. Dit werkt verlammend op de dienstverlening en voor enkele diensten dreigt zelfs stopzetting, zo schrijft het Diakonessenhuis.

“Een eventuele extra waardering op nationaal niveau is dus ook voor het Diakonessenhuis van belang. Opmerkelijk is dat het verloop onder de niet gespecialiseerde verpleegkundigen helaas vaak wordt onderschat. De werkdruk onder deze groep verplegenden wordt immers verhoogd vanwege de massale wegtrek van ervaren collega’s waardoor de kwaliteit van de zorgverlening in gevaar komt”, aldus de directie van het Diakonessenhuis in haar persbericht.

error: Kopiëren mag niet!