Een geniepige insluiting

Wie het journaal volgt, kan zien hoe de Russische troepen een stad in Oekraïne, aan alle kanten insluiten. Opvallend is dat die Russische acties op een geniepige en indirecte manier worden ondersteund, door andere landen.

Dit gevoel krijg ik ook bij de acties van Pakittow. Heeft deze man wel het inzicht in de crisissituatie of bekijkt hij het kortzichtig en eenzijdig?                                              

Hij is eerst voorzichtig met zijn acties begonnen. Na de berovingen en vernielingen, heeft hij zijn snor gedrukt. Die Nederlandse journaliste noemde hem in haar artikel een volksheld en dat gaf hem net die boost om luid te roepen dat hij zijn acties zou voortzetten. Hier in Suriname en vanuit Nederland krijgt hij financiële steun. Zodra mensen geld wordt toegestopt, worden ze gewetenloos.

Opvallend is dat enkele politieke partijen hun kans hebben gegrepen om zich achter hem te verschuilen. Dit gebeurt niet openlijk maar op een subtiele, geniepige manier.                           

Nu ze zich achter de protestacties kunnen verschuilen, durven ze plots via de radiostations de boel op te ruien. It’s easy to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Anderen kiezen ervoor om in de media de uitnodiging van de president voor een dialoog af te slaan. Dit doen ze niet telefonisch of schriftelijk, maar opzettelijk via de media zodat Pakittow indirect kan concluderen dat die partij achter de actie staat. 

Weer anderen gaan zelfs zo ver dat ze de relschoppers betalen om kabaal te gaan maken. Allemaal manieren om geniepig mee te doen aan de protestactie. Deze mensen verschuilen zich achter de bendeleider om gezamenlijk te kunnen toeslaan. Als het goed gaat, hebben ze hun doel bereikt en als het fout gaat, kunnen ze weer onderduiken en Pakittow voor de rotzooi laten opdraaien. 

Een neemt het initiatief en de rest doet op allerlei geniepige manieren mee aan de omsingeling. Een erg slimme zet om de regering omver te werpen zodat zij de macht kunnen overnemen. Ze hebben haast dus willen ze niet de resterende twee jaar afwachten, de een om via immuniteit straf te ontlopen en de ander om een graantje mee te pikken uit de olievondst.                              

Als de president achterover leunde en niets deed, zou elk mens begrip voor de acties kunnen opbrengen. Maar, hij heeft direct actie ondernomen om gesprekken te voeren, om naar de mensen te luisteren om samen naar oplossingen te zoeken. Het feit dat men dit niet respecteert, is een teken dat het ze niet gaat om samen te praten en samen te werken aan oplossingen, maar om de regering te laten vallen.

Deze mensen proberen de regering te vernietigen omdat ze hun kracht erkennen en vooruitgang zien. Deze kracht kan ontwikkeling brengen en moet daarom worden vernietigd.

Pakittow riep heel stoer dat ze het bedrijfsleven zouden platleggen. Beste mensen alleen als jullie de macht aan hem geven, kan deze man jullie bedrijf plat leggen. Het ligt dus aan jullie of je hem die macht in handen wil geven.                                                     

Door deze acties wordt het bedrijfsleven getroffen, kunnen mensen niet op weg om te werken en geld te verdienen en moet het volk langer op hulp wachten. Kortom er zijn alleen nadelen aan de actie verbonden. Alleen iemand die gewetenloos is kan bewust zijn land zoveel schade toebrengen. If you have to hurt other people, only to feel powerful, you are an extremely unscrupulous individual.                                              

Mensen zullen achteraf misschien de chaos vergeten en dat je aan hun broodwinning bent gekomen, maar ze zullen nooit vergeten dat je ze een angstig en onveilig gevoel hebt gegeven. Ik hoor om me heen geluiden als:”Baya ik ga vrijdag niet op straat, ze zijn weer van plan chaos en rotzooi te zaaien.”

Al deze protestacties leggen de ontwikkeling stil. Onderschat nooit de kracht van de menselijke domheid. The most dangerous creation of any society is the man who has nothing to lose. Door de protestactie voelt men zich machtig en denkt er geen seconde aan wat er daarna met het land moet gebeuren. Wie moet overnemen en of die persoon wel de skills heeft om het werk te doen? Men denkt ook niet meer aan de situatie waarin het land eerst verkeerde en wie daar de oorzaak van was.  Pas wanneer we zijn beland in een situatie als Haïti, zal men wakker worden en gaan jammeren. De president moet er alles aan doen om dit te voorkomen.  

In elke samenleving zijn er grote verschillen, ook in de Surinaamse. We zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje. Sommigen van ons zitten op jachten en sommigen in roeiboten. Weer anderen klampen zich vast aan drijfhout. We zitten dus in verschillende boten, maar feit is dat alle srananmans zitten in dezelfde storm. Dus oen sa moes foe bondroe, foe harie na sipie kon na dang.

“When the power of love overcomes the love of power we finally will know peace.” 

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!