PALU: Heroriëntatie NDP niet op deze manier

Met enige terughoudendheid reageer ik op het artikel “Heroriëntatie NDP” van 14 maart jl. ondertekend door een zekere HD. Het gaat over een bijeenkomst met verschillende politieke partijen op uitnodiging van de NDP-voorzitter. HD suggereert in een rommelige analyse dat er een soort ‘politiek front’ zou zijn gevormd. De initialen HD staan waarschijnlijk voor Half Debiel, omdat niemand die op de bedoelde bijeenkomst te Leguana Park aanwezig was en over zijn volle verstand beschikt met deze indrukken de meeting kan hebben verlaten.

Voor de PALU die ook tot de genodigden behoorde was het belangrijk om alle wettige middelen op een rij te zetten om het huidige wanbeleid zo snel mogelijk tot een eind te brengen. Daarover praten wij met iedereen. Daartoe zou in elk geval moeten worden gekeken naar de mogelijkheid om druk op de regering te zetten om op tijd te zorgen voor een nieuwe kiesregeling. Een tweede punt van zorg voor de PALU was de vraag hoe het komt dat de regering de ene dwaasheid na de andere uithaalt en daar gewoon mee doorgaat, ondanks alle oppositie. Waarom denkt de regering dat zij daar ongestraft mee kan wegkomen, was dan de vraag. In deze verder ‘Open Agenda-meeting’ is het helaas niet echt gekomen tot een inhoudelijke bespreking van zaken.

Tijdens de meeting werd inderdaad door sommige sprekers de indruk gewekt dat er met de aanwezigheid van genodigde partijen een soort van ‘platform’ was gevormd. De voorzitter van de PALU heeft er echter geen misverstand over laten bestaan dat voor wat betreft zijn partij, de PALU, daar geen sprake van kon zijn. Hij gaf nadrukkelijk aan dat hij geen mandaat had gekregen om de partij partner te maken in een dergelijk platform of in wat dan ook. Dit werd ook als zodanig vastgelegd en voorgelezen door Mw Jenny Simons die het besprokene vastlegde. Overigens leek de opstelling van de PALU ook bij andere aanwezigen weerklank te vinden, al hebben zij zich daar toen niet over uitgelaten. Het wordt op deze manier wel steeds oppassen geblazen met het ingaan op een uitnodiging voor een gesprek. Voordat je t weet ben je lid van dit of dat.

De lachwekkende maar toch ook wel trieste poging om alle mogelijke partijen te koppelen aan de NDP, enkel omdat die partijen op een uitnodiging voor gesprek zijn ingegaan, kan daarom alleen gedaan zijn door iemand die in een wereld van zichzelf leeft. Een weldenkend persoon die op de vergadering te Leguana Park aanwezig was kan uit zichzelf nooit tot deze conclusies komen. HD kan dan natuurlijk ook niet begrijpen dat hij op deze manier de NDP niet helpt bij een kennelijk gewenste heroriëntatie.

Jim Hok

PALU-voorzitter

error: Kopiëren mag niet!