Vakcentrale C-47 past sectorale benadering toe om beleidsombuiging af te dwingen van regering

De vakcentrale C-47 heeft besloten om voortaan de sectorale benadering toe te passen om beleid van deze en toekomstige regeringen af te dwingen. Per sector waar zij lidbonden hebben opereren, zullen de pijnpunten op een rij worden gezet. Die zullen aan de regering worden voorgehouden en als basis dienen voor overleg om concreet beleid af te dwingen gericht op oplossing van problematieken die zich per sector voordoen. De komende weken zal de vakcentrale via haar interne structuren van lidbonden, de vraagstukken die zich op de werkvloer per sector voordoen inventariseren. 

Dit besluit is gisteren, donderdag 16 maart, genomen tijdens een vergadering van de Assemblee van de Arbeid, het hoogste orgaan voor besluitvorming van C-47. 

De eerder gestelde eisen, vervat in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi van 13 februari, blijven overeind. C-47 wil nog steeds van de regering weten wat de status is van de gestelde eisen. Van de president wordt onder meer geëist de stopzetting van de verdere verhoging van brandstofprijzen, de implementatie van het rapport van de EBS-Tarieven Commissie, stopzetting van de maandelijks aanpassing van Telesur tarieven,  aanpassing van de belastingschijven en concrete maatregelen om de wisselkoers te stabiliseren. 

In de brief van 13 februari aan de president stelt de vakcentrale, dat ze niet met lede ogen kan aanzien dat het grootste van deel van het inkomen van arbeiders als sneeuw voor de zon verdwijnt. De president werd erop gewezen niet te lichtvaardig om te springen met de gestelde eisen. Er werd aan de eisen een ultimatum verbonden die ondertussen is verlopen. 

In een schrijven op 28 februari vraagt C-47 aan de president wat de status is van de brief van 13 februari met daarin de gestelde eisen. 

Invloedrijk

Naast de CLO, waar de meeste ambtenarenvakbonden zijn aangesloten, is C-47 de grootste vakcentrale met meer dan 70 lidbonden die opereren in vitale sectoren van het land. 

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, noemt onder meer de financiële- en bankensector, de transportsector, de sector staatsbedrijven, industrie, ‘mining and chemicals’, voedsel en landbouw, de hout, en bouwsector, gezondheidssector, Telecom en horeca. Hij noemt als voorbeeld de problemen in de gezondheidssector die dringend om oplossingen vragen. In de financiële sector doen zich ook problemen voor. Voor wat betreft de staatsbedrijven en parastatalen doet zich de situatie voor waarbij personen op posten worden geplaatst zonder de nodige competenties te hebben. Werknemers hebben er belang bij dat staatsbedrijven en parastatalen goed en gezond  draaien. De nieuwe benadering van C-47 om vraagstukken opgelost te krijgen, gaat nu uit van de invloed en kracht die het in huis heeft via de talrijke lidbonden in vitale sectoren.

Over de protestacties die door een groep activisten is gepland voor 24 maart aanstaande, zegt Berenstein dat C-47 niet eraan zal meedoen. De ervaringen met hetgeen zich op vrijdag 17 februari heeft voorgedaan is een factor die meegenomen is om niet te participeren. Maa,r het belangrijkste is volgens Berenstein, dat bij de vakbeweging andere processen gelden. De vakbeweging is altijd on speaking terms met de regering en de bedrijven. Er is altijd een proces van overleg. C-47 gaat niet meedoen aan protestacties alleen uit algemene ontevredenheid en zonder een duidelijk agenda, zegt de C-47 voorman.

SS 

error: Kopiëren mag niet!