Parmessar: “Ik heb als LVV-minister geen vierkante meter grond van staatsbedrijven weggegeven”

Het Assembleelid en fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, zegt dat hij als minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV),  tijdens het vorig kabinet geen vierkante meter grond van staatsbedrijven heeft weggegeven. Integendeel was zijn beleid erop gericht, dat gronden van staatsbedrijven in de boezem van de overheid moest blijven ter wille van de ontwikkelingen van de agrarische sector in het algemeen, en in het bijzonder van de subsector veeteelt. 

Als hij kijkt wat er nu gebeurt met gronden die zijn weggegeven, zouden deze voor zeker de helft moeten worden ingetrokken. Hij wil weten het beleid is van de huidige minister van LVV met betrekking tot gronden van staatsbedrijven. 

Parmessar zei dit dinsdag tijdens de debatten in het parlement over de ontwerpwet die het slachten van vrouwelijke runderen moet gaan beperken. Tijdens de debatten hebben verschillende leden van zowel de oppositie als de coalitie vragen gesteld over de status van de staatsveebedrijven te Tibiti in het district Para en Baboenhol in het district Brokopondo.

Tibiti ligt gevoelig 

Over de gronden van het veebedrijf Tibiti is bekend, dat deze tijdens de vorige regering is weggegeven aan derden. LVV-minister Parmanand Sewdien, die gevraagd werd naar de status van het veebedrijf, wilde niet veel meer zeggen dat dit een zeer gevoelige kwestie is. De 5.000 hectare grond van het veebedrijf is weggegeven en overnight moest het vee dat daarop stond naar andere locaties worden verhuisd. Wat met het vee is gebeurd en waar die nu zijn daarover kon de minister in de eerste ronde van de debatten geen mededelingen doen. Hij zei in tweede ronde nadere informatie te zullen verstrekken. Zo ook informatie over de status van het Baboenhol waar ook vee werd gehouden. 

Het Assembleelid Jennifer Vreedzaam (NDP) en Ronny Asabina (BEP) wilden weten wat de status is van de gronden van Baboenhol. Beide leden wezen erop, dat indertijd toen Baboenhol werd gesticht, een gebied van circa 500 hectare behorende tot gemeenschapsbos van de dorpen Marshallkreek en Klaaskreek werd afgenomen. Indien de gronden van Baboenhol niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor ze waren uitgegeven, suggereren zowel Vreedzaam en Asabina dat deze terug moeten gaan naar de omliggende dorpsgemeenschappen. 

Staatsboerderij

Mahinder Jogi (VHP) van zijn kant wees erop, dat ook gronden van SML te Wageningen tijdens de vorige regering zijn weggegeven. Hij vroeg  wat de stand van zaken is van het onderzoek dat verricht zou worden. 

Voor wat betreft de staatsboerderij achter Reeberg in het district Wanica zei minister Sewdien, dat de overheid nu bezig is die te revitaliseren. De staatsboerderij wordt gemaakt tot een model veeteeltbedrijf. Er zullen niet alleen runderen voor de slacht en melkproductie  worden gehouden, maar ook andere veesoorten. Staatsboerderij te Reeberg zal als een soort kenniscentrum dienen voor veeboeren.

SS

error: Kopiëren mag niet!