VP Ronnie Brunswijk: “Ik word niet boos op kritiek”

‘Ik ben kampioen, ze mogen zeggen wat ze willen’ 

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, tevens ABOP voorzitter, staat open voor kritiek. Zo stelde hij wonsdag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering. Hij reageerde op vragen over opmerkingen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in haar nieuwste editie van ‘Inzicht’. Volgens de vp zijn er onvoldoende middelen om het beleid uit te voeren. 

“Missieves worden niet uitgevoerd. Er zijn geen middelen om dat het beleid uit te voeren. Alles wat wij hier doen: hoeveel besluiten zijn genomen, zoveel vergaderingen. Je mag zeggen wat je hebben wilt. Ik ken mijn taken”, sprak Brunswijk en vervolgde; “Bepaalde Surinamers durfden niet te praten vroeger. Toen de vorige regering friends en family beleid uitvoerde werd er niets gezegd. Al het beleid werd door een persoon bepaald en niemand zei wat. Heel het leger werd gegeven aan de zoon van de president. Alles moest gaan via de dochter van de oud-president. Wij doen die abnormale dingen niet. Ik ben altijd kampioen. Ze mogen zeggen wat ze willen. Maar, alle regeringen hebben het gedaan. Ik ben open en je mag kritiek leveren. Ik word niet meer boos.” 

Efficienter beleid 

De VES schreef: “Door de grondwettelijke positie kan de vp ervoor zorgdragen dat het beleid efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd. De vp draagt in hoge mate bij aan het succesvol uitvoeren van het Regeringsbeleid. Bespreking hiervan in de Raad van Ministers geschiedt onder de leiding van de vp. Hierdoor kan geen enkele vp zich onttrekken aan het beleid van de Regering, aangezien er geen beslissingen genomen worden zonder medeweten van de vp. Indien er sprake is van ongunstige financieel-economische ontwikkeling is de vp mede verantwoordelijk hiervoor. Ook al is de ongunstige economie van de vorige regering overgenomen, kan juist de vp daar direct een wending en sturing aangeven en zorgdragen voor een kentering van het ongunstig beleid. De vp draagt als coalitieleider ook de verantwoordelijkheid voor het mede door hem ondertekende Regeerakkoord 2020- 2025.”

error: Kopiëren mag niet!