AW&J streeft naar gecoördineerd jeugdbeleid – Jeugdbeleid diverse ministeries afstemmen met AW&J

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) wil dat jeugdbeleid binnen de diverse ministeries door AW&J wordt gecoördineerd. Immers, het is AW&J dat een directoraat Jeugdzaken heeft.

Om daarover van gedachten te wissen hield het ministerie dinsdag 14 maart een bijeenkomst met de verschillende ministeries, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid. De vertegenwoordigers van de ministeries hebben hun beleidsprogramma’s en activiteiten gericht op de jeugd voor 2023 gepresenteerd met de bedoeling dat deze op elkaar worden afgestemd. 

Om een integraal en gecoördineerd jeugdbeleid uit te voeren heeft het ministerie van AW&J de contouren aangegeven waarbinnen beleidsprogramma’s dienen te worden geïmplementeerd. Zo noemde het ministerie het ‘Jeugdprofiel’ en het concept ‘Youth POWER’ niet slechts als de fundamenten van het jeugdbeleid, maar als richtsnoer voor de overige ministeries bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Tijdens de bijeenkomst bleek de noodzaak van afstemming, stroomlijning en coördinatie en daarom werd besloten om de bijeenkomst in het vervolg halfjaarlijks te houden onder de naam van ‘Evaluatie en Planning’. 

Minister Steven Mac Andrew, die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid. benadrukte, dat coördinatie van het beleid onontbeerlijk is, omdat het nu gefragmenteerd plaatsvindt, aangezien diverse ministeries verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten. Coördinatie is dus noodzakelijk, zodat programma’s en activiteiten, die nu nog versnipperd worden uitgevoerd door de overheid, een beter rendement kunnen opleveren. De minister benadrukte voorts, dat coördinatie ook noodzakelijk is, zodat er geen onnodige dubbel werk plaatsvindt van activiteiten, vooral nu in een situatie van schaarse middelen. 

(Foto: Tijdens de bijeenkomst met de verschillende ministeries, vlnr: Meryl Maes (onderdirecteur Jeugdcentra), Mitesh Bhaggoe (interim-directeur Nationaal Jeugd Instituut NJI), Steven Mac Andrew (minister AWJ), Genti Mangroe (directeur van Jeugdzaken).

error: Kopiëren mag niet!