De DNA-vergaderingen ontaarden in…

Een kind dat zich misdraagt, krijgt een waarschuwing Er wordt aan dat kind uitgelegd waarom zijn gedrag onacceptabel is en waarom hij dat gedrag moet veranderen. Als dat kind niet gehoorzaamt, wordt hij of zij gestraft. De ouder hoopt, dat straffen corrigerend zal werken.

We mogen ervan uitgaan dat een volwassene dit gedrag niet meer zal vertonen. Jammer genoeg is wangedrag tijdens de DNA-vergaderingen schering en inslag. Er wordt over en weer beledigd en geschreeuwd. De voorzitter slaat met zijn hamer, vraagt netjes om dit wangedrag niet te vertonen. Er wordt echter niet geluisterd, integendeel neemt het geschreeuw in volume toe. Tenslotte wordt de vergadering geschorst. Dit gedrag van volwassen mensen, die notabene voorbeeldfiguren zijn voor de jeugd, is intriest. Protesteren mag, maar wacht netjes tot de ander is uitgesproken en vraag dan het woord. 

Probeer mensen niet zo slecht te behandelen als je denkt dat ze zijn, maar behandel ze net zo goed als jij bent. Hoe je anderen behandelt, weerspiegelt namelijk je eigen karakter. Behavior is the mirror in which everyone shows their image.

De leden raken gewend aan dit gedrag en weten op de duur niet meer wat fatsoenlijk gedrag is. Hoge posities, die worden vervuild door kwaadwillige opzet, zijn als gif die het fatsoen laat verdwijnen.                                                                              

Gelukkig zijn er nog leden die weten hoe het hoort. Het zijn slechts een paar mensen die de DNA met hun gedrag beledigen. Men kan uit de riool kruipen en zich in een deftig pak hijsen, maar dat betekent niet dat die rioollucht ook automatisch verdwijnt. Dat onfatsoenlijke, respectloze gedrag zal altijd zijn of haar afkomst verraden.                                                                                                                              

Wat is het doel van dit asociale gedrag?                                                                            

Is dit boze opzet? Wil men met dit wangedrag bereiken dat er niet wordt vergaderd en geen besluiten worden genomen of wil men de samenleving de indruk geven dat deze regering chaotisch en rommelig is? Wat de reden ook mag zijn, deze mensen moeten beseffen dat ze met dit wangedrag slechts dat ene moment van satisfaction krijgen, maar de schade die ze zichzelf hiermee berokkenen, is veel groter. Ze laten bij het volk een indruk achter dat hun reputatie als mens en als politicus enorm schaadt. Het volk ziet het gebrek aan respect voor elkaar en vooral voor de voorzitter. Bad behavior doesn’t make us cool, it only exposes the fool we are.

De laatste jaren heeft men op allerlei manieren geprobeerd om deze regering te breken en in een kwaad daglicht te plaatsen. De coalitie gaf het startschot door tegen te werken en tenslotte over te lopen. Ook is men vanuit een andere hoek   regelmatig bezig om in de samenleving chaos, angst en onveiligheid te creëren. Misschien valt dit wangedrag van enkele DNA-leden ook onder de noemer van boze opzet. 

Opvallend is dat de laatste tijd door deze leden steeds dezelfde slogan wordt gescandeerd: ”De president belooft, maar maakt zijn beloften niet waar. De president praat met de mensen, maar er komt niets tot stand.” Men blijft deze zin zo lang en zo vaak aan het volk opdringen totdat het wordt geloofd en overgenomen. Het is een vorm van brainwashen. En men wordt daarbij geholpen door die Nederlandse journaliste die niet alleen deze slogan doorspeelt aan het NOS- journaal, maar ook de interviews die ze afneemt bij figuren die de president de grond in willen boren. Het NOS-journaal maakt al dit gif wereldkundig. Deze vrouw is onprofessioneel, opruiend en gevaarlijk bezig. The most dangerous liars are those who think that they are telling the truth.

Een kind dat niet luistert, wordt gestraft, maar wat moet er met de volwassenen in de DNA gebeuren die waarschuwingen over hun gedrag bewust negeren en blijven proberen om van dit instituut een bacove winkel te maken?

Hoewel het de leden zijn die zich misdragen, is het toch de voorzitter die debet is aan deze chaos. Je kan niet met je hamer blijven slaan en blijven waarschuwen. Er moet gewoon hard opgetreden worden, niet een enkele keer maar iedere keer wanneer men dit instituut met zijn of haar gedrag schaadt. 

Precies zoals er verdelgingsmiddelen worden gebruikt om de ruimte, die wordt bevuild door ongedierte, te reinigen, zo moet de voorzitter het verdelgingsmiddel zijn dat deze mensen uit de zaal verwijdert om de sfeer weer fatsoenlijk te krijgen. Dat is de enige manier om het fatsoen te laten zegevieren. 

De voorzitter moet zijn verantwoordelijkheid nemen en het fatsoen in de DNA

terugbrengen.                                                                                                                                          

Manieren, beleefdheid en fatsoen mogen nooit worden afgedaan als ouderwets, ze moeten de pijlers blijven waarop een samenleving bouwt.                                                               

“It is no use growing older if you only learn new ways of misbehaving yourself.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!