VHP Gendercommisie houdt succescovle workshop 

In het kader van Internationale Vrouwendag heeft de VHP Gendercommissie op 4 maart een gevarieerde workshop gehouden. De workshop had als thema ‘Leiderschap’ en werd door tientallen personen uit verschillende sectoren bezocht.

De inleiders van de avond waren de ministers van Defensie, Krishna Mathoera, en Rishma Kuldipsingh, van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd jaarlijks op 8 maart gevierd. Dit als een centraal punt in de vrouwenrechtenbeweging, waarbij aandacht wordt gevraagd voor kwesties als gendergelijkheid, reproductieve rechten en geweld en misbruik tegen vrouwen.

Doelen 

De Gendercommissie van de Vooruitstrevende Hervormings Partij heeft onlangs een herstart gemaakt. Deze commissie heeft een aantal doelen, waaronder de betrokkenheid van vrouwen in de politiek vergroten en het versterken van hun competenties, samenwerking en netwerken met andere organen, instituten en vrouwenorganisaties, wegwerken van barrières die de participatie van vrouwen in de politiek ontmoedigen, meer balans in de invulling van bestuursfuncties qua gender. Deze doelen worden door die commissie nagestreefd middels voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen,workshops, politieke bijeenkomsten en sociale activiteiten. 

Het huidig bestuur bestaat uit de ministers Krishna Mathoera (voorzitter) en Rishma Kuldipsingh (ondervoorzitter), Rabeena Namdar (1e secretaris), Sarita Vyent-Jageswar (2e secretaris) en Susan Bansropansingh (penningmeester). Dit bestuur wordt ondersteunt door een aantal leden.

error: Kopiëren mag niet!