Prijsopdrijving door winkeliers wordt niet bestraft

De laatste tijd brengt het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) regelmatig persberichten uit over prijscontroles door de Economische Controle Dienst (ECD) in vooral supermarkten. 

Opmerkelijk in alle persberichten over prijscontroles is, dat steeds wordt vermeld dat overtredingen en onregelmatigheden zijn gecontroleerd, maar dat er van uitgedeelde boetes of andere sancties tegen supermarkteigenaren geen sprake is. Neen, zij worden vriendelijk toegesproken en erop gewezen, dat ze bij een volgende controle toch vooral hun zaken op orde moeten hebben en dat geconstateerde overtredingen moeten zijn verholpen. Het gaat zelfs zover, dat de ECD winkeliers die ‘onbewust’ overtredingen hebben begaan gaat begeleiden. Waar die begeleiding uit bestaat is onduidelijk, dat wordt nimmer vermeld. 

Met dit beleid van het met fluwelen handschoenen aanpakken van supermarkteigenaren worden zij niet aangespoord om hun gedrag te veranderen. Integendeel, ze kunnen gewoon weer de fout in gaan, omdat ze toch niet beboet worden.

Het was maandag 6 februari weer zover. Het ministerie laat media weten dat de ECD op 2 februari controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd in de ressorten Pontbuiten en Hanna’s Lust. EZ meldt, dat controleurs hebben geconstateerd dat de prijzen van babyvoeding te hoog waren, er was sprake van prijsopdrijving. Ook waren er producten zonder prijsaanduiding en een hoeveelheid smeerex werd van de schappen verwijderd, omdat de winkelier geen vergunning had om dat gif te verkopen.

Ook tijdens deze controles werden winkeliers niet beboet. Nee, slechts hebben ambtenaren van de ECD samen met de winkeliers de correcte prijzen, na berekening, aangebracht. “Ook moest elk product voorzien worden van een prijskaartje, voordat de dienst de winkels verliet”, zo schrijft EZ in een maandag uitgebracht persbericht, dat vergezeld werd van maar liefst dertien foto’s van de controlewerkzaamheden – zonder nadere toelichting. De foto’s hebben echter feitelijk meer ‘inhoud’ dan het persbericht van EZ….

Het persbericht wordt afgesloten met een oproep aan de samenleving, “om elk vermoeden van prijsopdrijving door te geven op het verkort nummer 1940 en Whatsapp +5978530915”.

Na het lezen van het voorgaande en eerdere berichtgeving over prijscontroles, zal de doorsnee burger in de straat zich afvragen, wat feitelijk de zin, het nut, is van dergelijke prijscontroles, wanneer niet wordt overgegaan tot het uitdelen van boetes aan supermarkteigenaren die het niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving. Op die wijze worden die winkeliers niet aangepakt, maar slechts vriendelijk toegesproken. 

PK

error: Kopiëren mag niet!