DNA houdt donderdag themavergadering over maatregelen regering

De Nationale Assemblee houdt donderdag aanstaande een teamvergadering over de genomen en te nemen maatregelen van de regering om de staatsbegroting op orde te krijgen. Dit besluit is gisteren, maandag 6 februari, tijdens de openbare vergadering genomen nadat minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning het parlement een uiteenzetting verschafte over de recente verhoging van de brandstofprijzen en andere nog te nemen maatregelen. 

De minister zei daarbij dat de aanpassing van de brandstofprijzen ingaande afgelopen maandag 6 februari niet op zichzelf staat, maar dat die deel uitmaakt van een set aan maatregelen van de regering om de inkomsten en uitgaven op de staatsbegroting beter in balans te krijgen. De minister noemde de inkomstenverhogende- en uitgaven verlagende maatregelen die hij eerder op de dag tijdens een persconferentie opsomde.

De maatregelen zijn zoveel en van zulk een zwaarwichtige aard, dat het parlement kamerbreed het erover eens is, dat het tijd nodig heeft om die te verwerken om vervolgens met de regering breed in debat daarover te gaan. 

Waar het bij het parlement vooral om te doen is, is hoe al deze maatregelen invloed zullen hebben op het dagelijks leven van de bevolking. Nu reeds heeft de bevolking het reeds zwaar te verduren met alle prijsverhogingen. Aan de regering is gevraagd om voor donderdag het parlement documentatie te doen toekomen over het Herstelplan en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering daarvan. 

SS

error: Kopiëren mag niet!