De zoveelste messteek

Het volk heeft geprotesteerd tegen de vele benoemingen van Leo Brunswijk. Het volk heeft specifiek geëist dat vooral de benoeming bij EBS moet worden teruggedraaid. De vp heeft het volk zoet gehouden door te beloven dat hij gehoor zou geven aan het verzoek. Recent is Leo Brunswijk toch benoemd tot directeur van de EBS. Deze benoeming heeft een schok van verontwaardiging in de samenleving ontketend. De vp heeft met deze benoeming laten zien dat hij lak heeft aan het verzoek van het volk en aan het gezag van de president. Zijn gedrag getuigt niet van respect. Hij demonstreert voor de zoveelste keer dat hij de baas is en doet wat hij wilt. Dit is provocatie. De president is het hoogste gezag, hij benoemt en ontslaat. Bij het ontslag van mevrouw Pokie heeft de president zijn gezag niet laten gelden en nu laat hij weer verstek gaan. Dit heeft tot gevolg dat de vp steeds een vinger neemt totdat hij de hele hand heeft. 

Het volk begint zo langzamerhand te geloven dat beloften niets waard zijn, dat het hoogste gezag in dit land niets in te brengen heeft. Dat is een zeer ongezonde situatie.

Vanaf de vp is benoemd, heeft hij bewust op strategische posten zijn mensen geplaatst. Hij heeft zelfs de NPS verwijderd van de post bij Staatsolie. Nu wil hij kost wat kost zijn broer op EBS plaatsen. Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat hij daar een reden voor heeft. Ik ga niet graag af op geruchten maar misschien zijn de geruchten hieromtrent wel waar. Misschien heeft hij deze posten bewust gekozen omdat juist daar het geld te halen valt of misschien omdat er bij EBS, fraude en diefstal moeten worden bedekt. Met het benoemen van een familielid speelt hij op veilig.  Als je regeert in landsbelang zet je de juiste man op de juiste plek en dat hoeft niet perse familie te zijn.

Men denkt vaak dat handelen in het voordeel van familie een goede daad is naar het familielid toe. Het tegendeel is echter waar. Door die benoeming, geef je dat familielid geen eerlijke startkans. Men fluistert dat hij is geregeld en ziet hem niet voor deskundig aan op die post. Het is niet prettig om onder zulke vooroordelen te moeten werken. Je krijgt geen respect van de werknemers. Maar misschien is het respect van de werknemers lang niet zo belangrijk als de noodzaak om die post bij EBS in eigen hand te behouden.

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.                                                                                                 

Nu blijkt dat de beloften van de vp niets waard zijn, moet men een andere manier verzinnen om deze benoeming ongedaan te maken. Ik zie hierin twee opties.                     

Ten eerste moet het volk een vuist maken en eisen dat de vp zijn beloften nakomt, dus de benoeming van zijn broer bij EBS terugdraaien. Het wordt tijd dat de vp inziet dat hij niet de baas is, dat hij daar zit voor het landsbelang en niet kan doen wat hij wil.                                                                                                                          

De tweede optie is om een wet te maken waarin staat dat nepotisme absoluut verboden is. Het volk heeft keer op keer gevraagd aan elke regering om zich niet schuldig te maken aan nepotisme. De regeringen hebben niet geluisterd en toch familie en vrienden baantjes gegeven. De NPS is de enige politieke partij, die voor zover ik weet, zich nooit schuldig heeft gemaakt aan nepotisme. Dit vastleggen in de wet lijkt mij daarom de enige manier om nepotisme te stoppen. Ook moet er een wet komen waarin staat dat mensen met een smet op de naam nooit een functie bij de regering mogen bekleden. 

Bij elk wangedrag van de vp, hoor ik de mensen mopperen op de regering Santokhi /Brunswijk. Wettelijk is dit correct want een president en een vp moeten normaal samen regeren. En toch wekt het koppelen van beide namen irritatie.                                      

De vp heeft vanaf zijn aantreden laten zien dat zijn gedrag niet een vp waardig is.  Waarom wordt de president dan elke keer weer meegesleept in de rotzooi die de vp maakt? Dat komt omdat hij het hoogste gezag is en dus de eindverantwoordelijke. Een dwaas pakt een mes en steekt je keer op keer in de rug. Een verstandig man pakt dat mes en snijdt het koord door om zich te bevrijden van die gek. Dat doet de president echter niet, hij blijft messteken incasseren. Hij alleen weet waarom?        

You don’t drown by falling in the wáter, you drown by staying there.                                     

Er zijn in ons leven altijd 3 typen mensen namelijk, zij die naast je staan als de nood aan de man is, zij die je de rug toekeren in moeilijke tijden en zij die je in de rotzooi duwen. Dit laatste doet de vp steeds.

“The ultimate measure of a leader is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!