Rijkelijk gezegend met natuurlijke hulpbronnen en ontwikkelingshulp en geen natuurrampen maar toch arm.

Waar zou dat aan liggen?

Zijn we echt arm?

Figuur één geeft een antwoord op de vraag. Bekijkt u de cijfers goed. Want dan zult u uw land en de economische geschiedenis van uw land beter leren kennen.

Figuur 1  BELANGRIJKE DATA DEVIEZEN INKOMSTEN

De importen worden gebruikt als proxy voor de verdiencapaciteit van het land. Dat is voor de lange termijn een goede maatstaf om de verdiencapaciteit te meten. Sinds 2000 zijn de deviezeninkomsten per jaar zes maal meer dan die in de periode 57-2000. In de periode 2000-2021 zijn deviezeninkomsten 75% van de deviezeninkomsten in de periode 1957-2021. In de periode 1957-2000 bedroegen de totale deviezen inkomsten 16 miljard terwijl ze voor de periode 2000-2021 48 miljard Amerikaanse dollars bedroegen. Meer dan 125 parastatale bedrijven en diensten zijn opgericht en hebben gefunctioneerd in de periode 1957-1975. En dat met slechts 2 miljard Amerikaanse dollars aan deviezen inkomsten. In de periode 1957-2000 was deviezenbezit verboden en stelde de staat deviezen ter beschikking voor alle importen. Na het jaar 2000 is het de particuliere sector die alle importen zelf financiert. De enige conclusie welke uit de cijfers getrokken kan worden is dat in de koloniale periode er heel efficiënt en effectief gewerkt is geworden. Investeringen waren gebaseerd op een plan en waren cijfermatig uitgewerkt met betrekking tot alle effecten in het bijzonder voor wat betreft de werkgelegenheid. 

De sociaal economische ontwikkeling van Suriname verliep voorspoedig tot 1975. Met het Welvaartsfonds, het Tienjaren Plan en het 1ste en 2e Vijfjaren Plan werd de economische basis verbreed, de institutionele sector werd opgezet, de infrastructuur uitgebreid en de economische structuurversterking uitgediept.

Tot dan maakten investeringen in de Groene Sector en de infrastructuur  80-90% van de investeringsuitgaven uit. Maakte van het Welvaartsfonds (1947-1954) de investeringen in de landbouw ca 75% uit, en was in het Tienjarenplan (1955-1966) ca 25% van de investeringen voor de landbouw bestemd, het aandeel van de landbouw in het eerste Vijfjarenplan (1967-1971) bedroeg 20%, in het Tweede Vijfjarenplan (1972-1976) 17% en daalde in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (1976-heden) tot minder dan 5%.

Tussen 1975 en 1980 werden investeringen gedaan in drie grote projecten Het Multi Purpose Corantijnkanaal project, Het Landbouw Ontwikkelingsplan Commewijne en in de Landbouw Maatschappij Patamacca N.V. 

Het Tienjaren Plan inclusief het Brokopondoplan is gebaseerd op  voorstellen voor een tienjarenplan van de Wereldbank in 1952. Het TJP kwam tot stand in 1954. Het West Suriname plan is afkomstig van een EEG missie in 1963 onder leiding van Ir Rellecom van het Bureau Interfor. De diverse woningbouw projecten voor 1980 kunnen zonder meer toegeschreven worden aan de NPS. Men heeft met Lands Geld gebouwd voor de eigen aanhang. Andere Surinamers moesten zelf hun huis bouwen. Etnisch beleid? Nee hoor het is nationaal beleid.

Nieuw Front contra NDP

Zie tabel in figuur twee.

Figuur 2 NF vs NDP DEVIEZEN VERDAMPING

Vergelijkt u goed. Beiden hebben genoeg deviezen gehad en genoeg regeertermijn gehad om een substantiële bijdrage te leveren aan de opbouw van Suriname. Het zijn beide partijen met de cultuur van consumptie patronage en corruptie.

Weet u wat voor effect een investering van 1 miljard Amerikaanse dollars op de Surinaamse economie heeft in termen van werkgelegenheid en deviezen verdiensten. Afhankelijk van de absorptiecapaciteit en gebaseerd op een degelijke planning zou ik met 1 miljard Amerikaanse dollars investeringen plegen in middel technologische en medium kapitaal intensieve sectoren welke circa 30.000 arbeidsplaatsen zouden genereren plus jaarlijks meer dan 300 miljoen Amerikaanse dollars aan deviezen opbrengsten.

Als bijvoorbeeld de investering van 300 miljoen Amerikaanse dollars van FFF uit Hyderabad uitgevoerd zal worden zal dit opleveren circa 5000 directe arbeidsplaatsen op het kundigheidsniveau van de meeste Surinamers immers het scholing en kundigheidsniveau van 70% van de Surinamers is past bij het werk op een oliepalmplantage. De grootste boosdoener en verstoorder van de arbeidsmarkt is de overheid. De stijgende criminaliteit is grotendeels te danken aan de anti productie anti landbouw anti-industrie anti ontwikkeling cultuur en mentaliteit van het nieuw Front en de NDP beiden met als aanjager het creools nationalisme. De begroting was niet voor ontwikkeling van het land en zeker niet voor investeringen in de verdiencapaciteit, maar de begroting werd aangewend voor corruptie patronage en vriendjespolitiek. Daarom zitten wij thans in een zeer grote diepe crisis. Niet investeren in de verdiencapaciteit van een land betekent land en economie vernietigen. Nieuw Front en de NDP zijn de grote vernietigers  van Suriname.

Kleine vraag waarom zijn we dan arm

Wat is er opgebouwd sinds 1975? En voor de goede orde de  bruggen over de Suriname rivier en de Coppenamerivier heb ik op 14 november 1996 vide mow 1345, aanbesteed.

Dus als u goed naar de cijfers heeft gekeken dan begrijpt dat er flink gestoeid is met de begroting, veel geld is verbrast, veel geld is gestolen, het ene gat is met het andere gat opgevuld.

Suriname is de perfecte bodemloze put. Het land is niet arm. Land en volk zijn arm gemaakt sinds 1975, simpel omdat de politieke cultuur en ideologie die het land onafhankelijk heeft gemaakt, die politieke cultuur en ideologie omvatten een cultuur van vernietiging consumptie en patronage. Er wordt niet zomaar gezegd Culture is Destiny, dat komt uit in het geval van Suriname. 

De taakopvatting van de politici is compleet verkeerd. De begroting is hun buit en het enige wat ze doen is de begroting opmaken en schulden achtergelaten.

De aanhangers van het creools nationalisme werden gedreven door hun angst voor Hindoestaanse overheersing en streefden naar etnische evenwichten. Tribale instincten overheersten het verstand en de ratio. Men had duidelijk geen benul van wat een natiestaat inhoudt. De talenten van de economisch meest actieve bevolkingsgroep niet gebruiken is een recept voor een ontwikkeling richting Haïti en Timboektoe. Investeren in productie in ontwikkeling in landbouw en industrie en in vooruitgang, zou betekenen ondersteunen van de ondernemers. En de meeste ondernemers lijken niet op de aanhangers van het creools nationalisme. Dus de mensen die het land geregeerd hebben sinds 1975, de NPS en de NDP gesteund door de VHP, hebben  een anti productie anti ontwikkeling anti-industrie beleid gevoerd. De VHP heeft geen eigen ideologie, heeft geen eigen ontwikkelingsvisie, heeft geen ontwikkelingsstrategie, en kopieert daarom het beleid van de NDP en de NPS. Wie dat niet wil inzien is blind. 

Succesvolle sociaaleconomische ontwikkeling komt alleen tot stand door en onder leiding van politici die mentaal gedreven zijn om de samenleving te verheffen en om de universele ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Ze moeten opbouwen in hun genen, in hun DNA hebben. Voor de duidelijkheid: roofbouwers weten niet wat opbouwen is. Ontwikkeling tot stand brengen betekent dat men beschikt over de capaciteit om te managen om te organiseren om te plannen om te innoveren en vooral om te engineeren. Wij hebben alleen regeringen gehad van bureaucraten dat zijn mensen die papier weten te schuiven van links naar rechts en van rechts naar links.

Van links en rechts komen er allerlei oplichters allemaal via het ministerie van buitenlandse zaken die allerlei droomverhalen aan ons verkopen. Eerst groene gele blauwe waterstof en nu gaan wij huizen importeren. Terwijl wij voor de onafhankelijkheid huizen exporteerden. Het is je reinste kolder en een groot bewijs van de incompetentie van de regering. We hebben bos en dus hout, we hebben land zat, we hebben aannemers, we hebben architecten en ingenieurs, we hebben baksteen gehad, we hebben grind, et cetera maar onze leiders missen het vermogen om al die natuurlijke hulpbronnen om te zetten in tastbare resultaten zoals huizen. Het zijn en blijven praters.

We hebben een veel groter fundamenteel en structureel problem:  politici met weinig kennis en een laag bewustzijn mbt de social economische inrichting van het land. Onze politici missen niveau, het resultaat is er dan ook naar.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!