AW&J geeft publicatie uit: ‘Een trendanalyse arbeidsstatistieken 2017 -2021’ 

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft een publicatie uitgegeven over arbeidsstatistieken getiteld ‘Een trendanalyse van de arbeidsstatistieken 2017-2021’ (zie onderaan).

De bijna 50 pagina’s tellende publicatie verschaft inzicht in trends en ontwikkelingen die betrekking hebben op de verzamelde arbeidsstatistieken over de periode 2017-2021. Zo zijn er statistieken te vinden over ontslagen, stakingen, bedrijfsongevallen, aantal aangevraagde en verstrekte werkvergunningen, geregistreerde werkzoekenden en aantal geplaatste werkzoekenden, geregistreerde vacatures, en aantal getrainde personen door de werkarmen van het ministerie. 

Minister Steven Mac Andrew mocht maandag 6 februari als eerste de publicatie in ontvangst nemen uit handen van Tirlotma Marhe-Kewal, waarnemend hoofd Arbeidsstatistieken. De bewindsman legde bij deze gelegenheid de nadruk op het belang van arbeidsstatistieken voor aanscherping van het beleid. 

De publicatie stelt de lezer in de gelegenheid om vergelijkingen te maken tussen de verschillende jaren. Bijvoorbeeld is bij de registratie van de werkzoekenden een dalende trend te constateren van 70,0% in 2021 ten opzichte van het jaar 2017. Dezelfde trend is ook te bespeuren bij de plaatsing van werkzoekenden die zelfs duidt op een enorme daling van 90,0% in 2021 ten opzichte van 2017.

Bij de geregistreerde vacatures is een tegenovergestelde ontwikkeling te zien, waarbij in 2021 een enorme stijging van 427,4% wordt waargenomen ten opzichte van het jaar 2020. De ontslagmeldingen geven gedurende de verwerkte periode in de publicatie een dalende trend aan, want in 2017 zijn 427 ontslag aanmeldingen geregistreerd, terwijl in 2021 dat bijna 150 meldingen minder waren.

Voor wat betreft aanvragen voor ontslagvergunning valt uit de publicatie te destilleren, dat in 2021 ongeveer 72% van de aanvragen niet is verleend door de Ontslagcommissie, terwijl aan 23,1% wel ontslagvergunning is verleend en bijna 5% van de aanvragen naderhand werd ingetrokken.

Met betrekking tot bedrijfsongevallen is een daling te merken gedurende de laatste 2 jaren. In 2017 waren nog 780 werknemers betrokken bij bedrijfsongevallen, maar in 2021 was dat aantal al met meer dan de helft gedaald. Voor wat betreft het aantal aangevraagde en verleende werkvergunningen gedurende de periode 2017-2021, valt op dat er een duidelijk dalende trend is waar te nemen. Zo waren de aanvragen voor een werkvergunning in 2021 gedaald met 55,0% ten opzichte van het jaar 2017. 

Interessant is ook te lezen, dat een groot deel van de werkvergunningen is aangevraagd voor vreemdelingen uit landen als China, Filipijnen, Guyana en Haïti. Uit de cijfers van de stakingen blijkt dat in 2019 de meeste stakingen hebben plaatsgevonden, maar dat in 2021 slechts 10 bedrijven betrokken waren bij de stakingen. In vergelijking met 2019 is dit een daling in stakingen van 84,1%.

De mogelijke oorzaken over de dalende trends in de tabellen en grafieken die zijn opgenomen, kan volgens de publicatie onder andere hebben gelegen aan de impact en gevolgen van de Covid-19 pandemie. Als voorbeeld wordt genoemd de avondklok en de total lockdowns tijdens de Covid 19 pandemie,waardoor trainingsinstituten van het ministerie genoodzaakt waren hun trainingen en cursussen tijdelijk te onderbreken. Het directe gevolg was dat in de jaren 2020 en 2021 aanzienlijk minder personen zijn afgeleverd aan de arbeidsmarkt. 

De publicatie is te vinden op de website en op de Facebookpage van het ministerie. Afgezien van deze publicatie, geeft het ministerie Jaarlijks uit publicaties “Arbeid in cijfers” die ook te vinden zijn op de website van het ministerie.

(Foto bijschrift: Het moment van aanbieding van de publicatie. Vlnr: Maureen Samuels (hoofdbeleidsmedewerkster Arbeidsmarktontwikkeling), Javier Samidin (medewerker Arbeidsstatistieken), minister Steven Mac Andrew, Tirlotma Marhe-Kewal (wnd hoofd Arbeidsstatitieken), Debra Wirjosentono en Shaneeza Nasroe (medewerksters Arbeidsstatistieken), Leanda Gravenstijn (hoofdbeleidsmedewerkster Arbeidsbemiddeling) en Naomi Esajas-Friperson (onderdirectrice Arbeidsmarkt).

error: Kopiëren mag niet!