Poll: Bevolking heeft weinig vertrouwen in IMF-programma

De bevolking lijkt weinig vertrouwen te hebben in het IMF-programma (Internationaal Monetair Fonds). Die conclusie kan worden getrokken uit de uitkomst van een poll die een paar dagen kan worden ingevuld op de website van Dagblad Suriname. In die poll werd lezers en volgers van de krant gevraagd of dat IMF-programma burgers zal verheffen naar betere tijden?

De poll werd in totaal door 1.370 personen ingevuld. Daarvan hebben 993 mensen de optie “Nee” aangevinkt, 72 procent. 377 Personen kozen als antwoord “Ja’ en dat is 28 procent.

Het lijkt voor de hand te liggen, dat zoveel mensen geen vertrouwen erin hebben dat het IMF-programma gaat zorgen voor betere tijden voor het volk. Immers, burgers ondervinden al dagelijks de gevolgen van de wurggreep die het IMF rond Suriname heeft aangetrokken. De ene na de andere financiële maatregel van de regering heeft direct invloed op de portemonnee van burgers. Veel mensen zien niet in, of willen niet inzien, dat de maatregelen nodig zijn om het land weer financieel en economisch op de rails te krijgen en uit het door twee regeringen Bouterse achtergelaten moeras vol schulden.

Het IMF-programma

Het IMF programma is gericht op hervorming van de economie. Met andere woorden, de begroting in evenwicht krijgen, zodat het begrotingstekort binnen de internationale norm blijft. Inkomsten van de overheid moeten omhoog, en de uitgaven omlaag. Dat vereist harde en impopulaire maatregelen. 

IMF financiële steun is deels bedoeld als begrotingssteun (sociale programma’s). Maar, het grootste deel gaat naar de Centrale Bank van Suriname, CBvS, voor de monetaire reserves. De monetaire reserves van de CBvS zijn ook een graadmeter hoe het land internationaal economisch ervoor staat. De reserves bedragen nu ongeveer boven de US$ 1 miljard.

De monetaire reserves mogen volgens het IMF-programma niet gebruikt worden om op de valutamarkt te interveniëren om de koersontwikkeling in bedwang te houden. Er wordt nu met het IMF onderhandeld, dat de Centrale Bank op dat stuk wel meer ruimte krijgt, zodat de koersontwikkeling beter beheerst kan worden. 

De begrotingsbehandeling is volgende week. De begrotingscijfers laten zien welke maatregelen de regering dit jaar gaat nemen om de inkomsten te verhogen en uitgaven te verminderen. Al die maatregelen hebben effect op de gewone burger alsook het bedrijfsleven.

Het IMF gaat niet over de brug komen met geld (US$ 57 miljoen per

kwartaal/totaal 12 kwartalen) als de begroting met daarin alle  te nemen maatregelen, niet wordt goedgekeurd door de Assemblee. Suriname heeft slechts twee kwartalen aan tranches ontvangen. Ze heeft de derde kwartaalevaluatie gemist, omdat de regering de gestelde doelen van het IMF-programma niet heeft gehaald.  

Volgens het IMF moet de begroting meer in evenwicht gebracht worden. Meer inkomsten moeten gegenereerd worden uit vooral de goud-, hout-, visserij- en rijstsector. Subsidies/uitgaven moeten omlaag, zubsidie op onder meer brandstof, stroom, water en gas.

Het probleem van de schulden drukt ook heel zwaar op de begroting. Een derde deel van de begroting wordt besteed aan aflossingen en rente.

Daarom probeert de regering met de grootste buitenlandse crediteuren tot een vergelijk te komen. Men wil herschikking, waarbij voor een bepaalde periode niet afgelost hoeft te worden, en renteverlaging. Zo wordt financieel ademruimte gecreëerd op de begroting. Binnenlandse schuldeisers en andere multilaterale leningen (IDB, etcetera) moeten wel normaal afgelost worden.

Vruchten plukken

Kortom, alle maatregelen op instigatie van het IMF gaan en worden al door het volk gevoeld. Daarover klagen heeft weinig zin, de maatregelen worden doorgezet en op de lange termijn gaat het volk de vruchten plukken van de vele zware maatregelen die nu moeten worden genomen.

PK/SS

error: Kopiëren mag niet!