Al SRD 195 miljoen aan BTW-inkomsten in januari

De eerste cijfers over de maand januari geven aan, dat de overheid al SRD 195 miljoen aan BTW-inkomsten heeft binnen kunnen halen. Meer dan 2.800 bedrijven hebben zich al voor BTW geregistreerd. Dat is meer dan het dubbele van het bestand van 1.200 bedrijven die geregistreerd stonden voor Omzetbelasting (OB). Van de 1.200 OB-geregistreerde bedrijven betalen 8 tot 900 Omzetbelasting. Deze cijfers somde minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning maandag in het parlement op, tijdens de behandeling van de Wet Fiscale Jurisdictie. 

De BTW is per 1 januari dit jaar ingevoerd en is gekomen in de plaats van de Omzetbelasting (OB). Voor dit begrotingsjaar zijn de inkomsten uit BTW geraamd om ongeveer SRD 4,1 miljard.

De minister maakte er ook melding van, dat de Douane en de Belastingdienst het afgelopen jaar de gestelde “targets” hebben gehaald en zelfs hebben overschreden. Hij noemde geen bedragen, doch vindt dat dit de goede dingen zijn die we elkaar moeten vertellen. Vaak worden ambtenaren bij de Douane en de Belastingdienst met de nek aangekeken. Soms terecht, maar vaak onterecht. Raghoebarsing vond het nodig deze groep ambtenaren te complimenteren voor hun inzet en de prestaties die ze neerzetten. 

Hij kon zich vinden in de opmerkingen vanuit het parlement dat de Douane en Belastingdienst versterkt en verbeterd moeten worden zodat de verdiensten omhoog gebracht kunnen worden. Dat de beloning en waardering van deze groep ambtenaren beter moeten staat volgens de bewindsman buiten kijf. 

De Financiën-minister zei ook, begrepen te hebben dat de toegezegde toelagen en incentives aan medewerkers van de Belastingdienst nu in voorbereiding zijn en dat hij bij zijn eerstvolgende bezoek aan het parlement zal kunnen meedelen, dat die al zullen zijn uitgekeerd. Ondanks de niet al te ideale omstandigheden waaronder er gewerkt wordt, is het volgens Raghoebarsing belangrijk vast te stellen, dat de ambtenaren bij de Douane en de Belastingdienst zich inzetten om prestaties neer te zetten.

SS

error: Kopiëren mag niet!