Workshop OM: Kwikdamp boven Paramaribo wordt aangepakt 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 24 januari met een workshop een aanvang gemaakt om te komen tot een oplossing voor de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo. In dat kader is spontaan deelgenomen door verschillende goudopkoop en –exportbedrijven, het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Deviezencommissie, zo laat het OM weten.

Het is volgens het OM een zeer vruchtbare workshop geweest, omdat de waarnemend procureur-generaal, mr. Garcia Paragsingh, in overleg met alle betrokkenen naar mogelijkheden heeft gekeken om op adequate wijze de uitstoot van de kwikdamp in te dammen. Vanuit de zijde van de goudopkoop en –exportbedrijven is in ieder geval gebleken, dat zij open staan alsook bereid zijn om in het belang van de volksgezondheid de nodige maatregelen te treffen. 

“1 voor 12”

Er is zelfs door de bedrijven doorgegeven dat de uitstoot van kwik gekwalificeerd kan worden als “1 voor 12”. Ook zijn de bedrijven de mening toegedaan, dat handhaving en monitoring optimaal en efficiënt dient plaats te vinden, waarmee het OM helemaal eens is.

Op de vraag van het OM om een inkijk te mogen hebben bij bedrijven waar de kwikuitstoot goed gereguleerd is, werd positief gereageerd en zal de komende week al een aanvang daarmee worden gemaakt.

Het OM zal samen met het NIMOS en de Deviezencommissie de handhaving en monitoring ter hand nemen.

De bedrijven waar de uitstoot van kwik nog niet gereguleerd is, zullen in de gelegenheid worden gesteld om dat alsnog te doen binnen een door het OM te bepalen periode.

Voorts heeft het OM de brug geslagen met het NIMOS en de Deviezencommissie, zodat elke vergunning die uitgegeven wordt voor goudopkoop- en exportbedrijven voortaan verplicht aan een aantal milieuvoorwaarden moet voldoen.

error: Kopiëren mag niet!