Eredoctoraat voor mr. A.J. Saheblal

De Anton de Kom Universiteit van Suriname, AdeKUS, heeft besloten aan mr. André Jainundun Saheblal een eredoctoraat te verlenen voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van de rechtswetenschappen. Maar, ook als ambtenaar heeft mr. Saheblal naam gemaakt. 

Zijn succesvolle ambtelijke loopbaan heeft hij in 1984 afgesloten als directeur van het ministerie van Justitie en Politie. Daarnaast is hij ook jarenlang docent geweest aan de AdeKUS en andere onderwijsinstellingen. Vermeldenswaard is dat hij ook enige tijd een cursus Surinaams-/Nederlands recht heeft verzorgd aan de toenmalige Patrice Lumumba Universiteit te Moskou, thans Universiteit van de Vriendschap der Volkeren. 

Hij heeft ook talrijke juridische publicaties op zijn naam staan in verschillende vakbladen zowel in Suriname als daarbuiten. 

Als zijn belangrijkste publicatie geldt “De Afwikkeling van Onbeheerde Nalatenschappen in Suriname”, met als ondertitel: “De terugname door de overheid van onbeheerde en verlaten gronden in de boezem van het domein”, uitgegeven in mei 1999 door de UvA (Universiteit van Amsterdam). 

Verder heeft hij het Surinaams Burgerlijk Wetboek [vier Boeken] modern bijgewerkt, zodat dit toegankelijker is geworden voor het publiek. In onze gemeenschap staat hij bij velen bekend als “oom Andre”, een aimabele persoonlijkheid die steeds bereid is zijn kennis te delen met degenen die daarin geïnteresseerd zijn. 

Het initiatief om hem voor te dragen voor het eredoctoraat is genomen door de Surinaamse Juristen Vereniging en het Surinaams Juristen Blad, waarin mr. Saheblal talrijke artikelen heeft gepubliceerd. Ondanks zijn hoge leeftijd (thans 95 jaar) heeft hij nog in SJB 2021 no. 1 een artikel geschreven. 

Hij is waarschijnlijk de in leeftijd oudste persoon aan wie door de AdeKUS een eredoctoraat is verleend. (Dr. Eugène Gessel was 92 jaar toen hij eredoctor werd). 

De erepromotie zal plaatsvinden op woensdag 18 januari 2023 van 18.00 – 20.00 uur in de Centrumkerk aan het Kerkplein en is toegankelijk voor alle belangstellenden. 

De AdeKUS heeft mr.dr. Carlo Jadnanansing gevraagd als erepromotor op te treden. 

De rede die mr. Saheblal zal houden bij de aanvaarding van het eredoctoraat is getiteld: 

“HET HUISRECHT EN DE WETTELIJKE BEKNOTTING HIERVAN”.  

Degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, kunnen de plechtigheid virtueel meemaken via livestream: https://youtu.be/gTD0n0iApHA

Kewita Soerjoesing LL.B.

Paramaribo, 14 januari 2023. 

error: Kopiëren mag niet!