Opinie: Beschouwing van Stichting FinanceSuriname over de situatie van Suriname in 2023

Inleiding

Dit artikel schrijf ik als directeur van Stichting FinanceSuriname. 

Mijn gedachten gaan uit naar de gezinnen in Suriname, die van een salaris van maximaal 6.000 SRD per maand moeten leven. De vraag is: kan een gezin van 4 personen rond komen van ca 6.000 SRD per maand? Het antwoord van de burgers van Suriname is: “NEE”. 

In 2022 was ik in Suriname in de maanden april/mei en in de maanden november/december. Ik heb zelf ervaren en gezien, dat de prijzen van de basisgoederen en andere levensmiddelen hoog zijn. Ik heb vervolgens een onderzoek verricht en met een aantal Surinamers gesproken. Uit dat onderzoek kwam naar voren, dat een gezin (man, vrouw en twee jonge kinderen) circa 12.000 SRD nodig heeft om de maand rond te komen. Dit bedrag is mijns inziens de armoedegrens voor het gezin van 4 personen. Dit gezin kan dus alleen levensmiddelen kopen en heeft ruimte voor het betalen van de rekeningen voor energie, water en vervoer. Indien het gezin ook huishuur moet betalen, dan is de ellende niet te overzien. Dit gezin met een inkomen van maximaal 12.000 SRD kan niet sparen, maar af en toe wel goedkope kleding en schoeisel aanschaffen. Kortom geen prettig bestaan. Moet zo’n gezin ook huishuur betalen, dan houdt het gezin heel weinig geld over voor het kopen van voedsel.

Armoede in Suriname 

De armoede heeft in Suriname al keihard toegeslagen bij een groot deel van de bevolking. De meeste gezinnen hebben minder dan 12.000 SRD per maand om te besteden. Het aantal Surinamers dat onder de armoedegrens van 12.000 SRD leeft, komt uit op circa 75 procent van de totale bevolking. Dus 450.000 personen hebben het zwaar.

Diaspora kapitaal 

Sommige mensen kijken alleen naar de vele auto’s, die dagelijks in het straatbeeld van Suriname te zien zijn. Dan wordt er gezegd, dat er geen armoede in het land is. In Suriname zijn er ook rijke mensen. En vergeet u niet de vele duizenden Surinaamse Nederlanders en de Surinamers, die in andere landen wonen en Suriname ook regelmatig bezoeken. Van januari tot en met eind november 2022 heeft de diaspora circa 600 miljoen euro direct in de Surinaamse economie ingebracht. Dus de euro’s die de diaspora ter plekke uitgeeft aan het bedrijfsleven, het kopen van levensmiddelen, taxi’s, huren van auto’s, kappers, restaurants, geldschenkingen aan familie en vrienden, organiseren van feesten etc etc. De geldovermakingen van de diaspora en de pakketten, die worden verstuurd, heb ik niet meegerekend. Indien ik dat doe dan ik kan u vertellen, dat het bedrag fors hoger is. De berekening van 600 miljoen euro heb ik gemaakt op basis van het aantal KLM-reizigers van Amsterdam naar Paramaribo. Deze mensen laten het geld rollen. Kijk maar naar de drukte bij de fastfoodketens, de volle restaurants en de drukte in het uitgaansleven.

De Surinaamse overheid moet in 2023 fors bezuinigen

In een land, dat failliet is, moet de regering van het land het goede voorbeeld geven. De tering naar de nering zetten. De Surinaamse overheid moet mijns inziens in 2023 nadrukkelijk laten zien, dat zij fors bezuinigen. Mijn advies naar de regering en de DNA-leden is: Stopt u met het reizen naar het buitenland. Dat geldt ook voor de DNA-leden. De autokosten moet fors teruggebracht worden. Benzineverbruik bij de overheid moet aangepakt worden. Op staatskosten de auto vol tanken en met de auto privé rijden, moet verboden worden. Dit geldt voor de regeringsfunctionarissen, de DNA-leden en de overige functionarissen, die een lease auto hebben of gratis benzine mogen tanken met hun privé auto’s. Het bedrag, dat bespaard wordt, kan de overheid dan geven aan de voedselbanken in Suriname. Deze voedselbanken zullen op hun beurt de producten aanschaffen voor de sociaal zwakkeren en gratis aan hen verstrekken.

Met honger naar school en naar bed

De rijke mensen vinden het zeker niet leuk, dat meer dan de helft van de Surinaamse bevolking honger lijdt. Zij willen de arme mensen helpen, die hen om steun vragen. Het grootste deel van het Surinaamse volk zal nooit om steun vragen. Zij gaan liever met honger naar school en naar bed. In Nederland (een super rijk land) heb je ca één miljoen mensen, die onder de armoedegrens leven. De 171 voedselbanken in Nederland hebben ca 13.000 vrijwilligers, die wekelijks bijna 38.000 voedselpakketten geven aan de mensen met een laag inkomen. De voedselbanken werken samen met bedrijven, organisaties, overheid, gemeente en particulieren, die ervoor zorgen dat er voldoende  voedselpakketten zijn. In Suriname moeten mijns inziens de organisaties met de hulp van vrijwilligers het systeem en werkwijze van Nederland overnemen.

Financieren van voedselbanken

In Suriname moet het toch ook mogelijk zijn, dat er op korte termijn meerdere voedselbanken worden opgezet. De bedrijven en de rijke mensen kunnen deze voedselbanken financieren. De Surinaamse regering zal ook geld aan de voedselbanken moeten doneren. Vele mensen zullen dan geïnspireerd raken en hun ondersteuning geven. Zij zullen dan zien, dat de Surinaamse regering solidair is met de bevolking.

Het is nu aan de leiders van Suriname om met een oplossing te komen. Suriname heeft geen geld om de salarissen en uitkeringen nog verder te verhogen. De prijzen in de winkels blijven stijgen en zullen niet meer omlaag gaan. Dat is een gegeven. Een groot dilemma in Suriname. Door de forse devaluatie van de SRD is een salaris van 6.000 fors in koopkracht gedaald. In mei 2020 was een salaris van 6.000 SRD gelijk aan ca 790 euro; ultimo 2022 was 6.000 SRD gelijk aan 200 euro. Bij een inkomen 15.000  SRD in mei 2020 was de waarde omgerekend in euro 1.979,  ultimo 2022 is de waarde fors gedaald naar 500 euro. Zie hier de verarming van alle Surinamers.

Het jaar 2023 wordt voor vele mensen een zwaar economisch jaar

In Nederland zijn de prijzen in de winkels ook fors gestegen. De energieprijzen in Nederland zijn enorm gestegen. Vele Surinaamse Nederlanders zullen ook de broekriem moeten aanhalen. De hulp van de Surinaamse Nederlanders richting Suriname zal wel doorgaan, maar het bedrag aan donaties zal lager worden. Vele gezinnen in Nederland komen ook nu niet uit met hun inkomen. Vele mensen moeten noodgedwongen de verwarming lager zetten. De beelden en verhalen op de Nederlandse televisie zijn hartverscheurend. Het is geen pretje om in een huis te leven, dat erg koud. Gelukkig is de Nederlandse regering de burger tegemoet getreden. In de maanden november en december 2022 heeft de hoofdbewoner van een huis 190 euro gekregen. Let wel beste mensen, de energienota’s van november en december waren verschrikkelijk hoog. Sommige mensen moeten echt meer dan 700 euro per maand in november en december 2022 (alleen aan gasverbruik) betalen. Dit komt door de forse stijging per m2 gas. De (Surinaamse) Nederlander en uiteraard de andere bevolkingsgroepen in Nederland moeten heel alert zijn en hun energiemeter per dag in de gaten houden. 

Ik schrijf dit op, zodat de Surinamers gaan inzien, dat Nederland geen land van melk en honing meer is. Met een inkomen van € 1.800 per maand komt een gezin van 4 personen ook behoorlijk in de financiële problemen, De huur van de huizen zijn erg hoog. Er zijn geen huurhuizen te vinden in Nederland. Leest u maar op internet. Indien u uiteindelijk een huurhuis vindt, dan bent zo’n € 900 kwijt aan huur. Dan krijg je de hoge energierekening, de basis ziektekostenverzekering van ca € 130 per maand per persoon etc etc. 

Welnu beste mensen, zorg ervoor, dat u samen met uw partner gaat werken. Met één inkomen van ca € 1.800 per maand zult u het in Nederland niet redden. 

Vele Nederlandse zorgmedewerksters in verzorgingshuizen verkeren in financiële nood en worden depressief.

De zorgmedewerkers in Suriname en andere personen, die overwegen Suriname te verlaten, denkt u goed na welke stap u zet.

Groenten en fruit in de eigen tuin of perceel verbouwen

Vele Surinaamse remigranten verbouwen groenten en fruit in hun tuinen en percelen in Suriname. Graag wil ik het volgende met u delen. Ik was uitgenodigd door mijn jeugdvriend en zijn lieve echtgenote. Zij wonen in de buurt van Billiton. De vrouw des huizes had een overheerlijke heri heri gemaakt. Alles op mijn bord (cassave, bananen, napi, oker en andere groentesoorten) kwamen uit hun tuin. Het ei en bakkeljauw hadden zij gekocht. Dit echtpaar woont al zes jaar in Suriname. Dit senioren echtpaar heeft plezier bij het verbouwen van groenten en fruit. Het werken in de tuin houdt hen jong. Zij eten elke dag groenten en fruit, die zij zelf verbouwen. Groenten en fruit, die zij overhouden, worden onder de buren verdeeld. Dit echtpaar is een voorbeeld voor de Surinaamse gemeenschap om ook zelf te (gaan) planten.

Nog een voorbeeld.

Op de bijeenkomst “Business to Business” van Stichting FinanceSuriname op 23 november 2022 in Paramaribo, heb ik de aanwezigen in de zaal naar voren geroepen om zelf het woord te voeren. De prachtige verhalen kwamen naar voren. Een echtpaar, dat ongeveer 7 maanden geleden uit Nederland is vertrokken, vertelde welke mooie Surinaamse groenten zij verbouwen. Zij kweken ook kippen. Zij eten dagelijks verse groenten uit hun tuin.

Bijeenkomst “Business to Business”

De bijeenkomst was zeer inspirerend. Namens de regering was minister Sewdien aanwezig. De minister was zeer blij met alle positieve zaken, die de aanwezigen naar voren hebben gebracht. Stichting FinanceSuriname bedankt de minister, de deelnemers van de handelsmissie van Stichting FinanceSuriname, die van 23 november tot 28 november 2022 was, en alle overige aanwezigen.

IMF, Wereldbank en IDB

Tot slot het volgende.

Stichting FinanceSuriname is van mening, dat de rijke landen in de wereld de arme landen arm houden. IMF, Wereldbank en IDB moeten mijns inziens een ander beleid gaan voeren. Deze woorden heb ik op de bijeenkomst naar voren gebracht. De prominente Surinamers, Surinaamse Nederlanders en één prominente Nederlander, die in de zaal zaten, hebben gehoord wat ik heb gezegd. Het is toch heel vreemd, dat deze organisaties (vooral IMF ) niet hebben gezorgd, dat Suriname de goudmijn van I Am Gold heeft kunnen overnemen. Met een extra lening van IMF- uiteraard met steun van de Wereldbank en IDB – voor de overname van deze goudmijn, zou de economie van Suriname een impuls krijgen.j

Dennis Lapar

Directeur Stichting FinanceSuriname

error: Kopiëren mag niet!