Shree Sita Ramm Mandir te Uitkijk ontvangt Shrimad Bhagvatam set en Bhagavad Gita in het Nederlands

Shri Shrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de stichter-acarya van ISKCON (Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn) heeft met veel geduld en moeite dit meesterwerk van Ved Vyás ji zorgvuldig vertaald. Een waar levenswerk.

Van de ontelbare verzamelingen spirituele leringen die in de Vedische literatuur te vinden zijn, wordt Srimad-Bhagavatam als de beste beschouwd. De 18.000 verzen van het Bhagavatam bevatten honderden gesprekken tussen zelfgerealiseerde koningen, yogi’s en wijzen over het bereiken van perfectie in het leven, inclusief beschrijvingen van verschillende incarnaties en activiteiten van Shri Krishna Bhagavan- de Allerhoogste Godspersoon – en Zijn toegewijden. 

Het Srimad Bhagavatam is een essentieel geschrift dat niet alleen de basis vormt voor een eeuwenoude Vaishnava-traditie van geestelijke erfopvolging, waarin de boodschap wordt uitgedragen van de bhakti-yoga (toewijding voor Krishna), maar ook indirect de Vedanta-filosofie uitlegt op zo’n manier dat het gemakkelijker te begrijpen is voor de massa, zonder enige verwarring.

Op 10 januari 2023 mocht Shree Sita Ram Mandir te Uitkijk in district Saramacca een Nederlandse set van de Shrimad Bhágvatam  (Bhágavat Maha Purána) bestaande uit 12 volumes ( Canto 1 t/m Canto 10.1) in ontvangst nemen. Varsa Kisoen-Manbodh Zoya overhandigde de boekenset aan de heer Bidjai John Lalbiharie ( meer bekend als Zico),de voorzitter van de mandir. De boekenset is gedoneerd door Aruna Pershad van Nederland. Shree Sita Ram mandir bedankt de donateur voor deze gift.

error: Kopiëren mag niet!