NCHAS wil slavernij bij wet aanmerken als misdaad tegen menselijkheid

Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden (NCHAS) vindt dat slavernij in Suriname bij wet aangemerkt zou moeten worden als misdaad tegen de menselijkheid. Ook wordt aan de regering gevraagd om vanuit een Surinaams perspectief onderzoek te laten doen naar de slavernij onder de inheemse bevolking en Trans-Atlantische slavenhandel. 

De NCHAS, onder leiding van Johan Roozer, heeft vorige week donderdag een ontmoeting gehad met de voorzitter van de Nationale Assemblee, Marinus Bee. Bij die gelegenheid is aan de Assembleevoorzitter een motie overhandigd ter behandeling in het parlement. 

In de tekst van de motie staat dat bij wet geregeld wordt dat de slavernij in Suriname als misdaad tegen de menselijkheid wordt aangemerkt, en dat in diezelfde wet de oprichting en instandhouding van een Nationaal Monument Slavernijverleden, en een slavernijmuseum, dan wel Suriname museum wordt gewaarborgd. 

De regering wordt verder opgedragen om vanuit een Surinaams perspectief onderzoek te laten doen naar slavernij onder de inheemse volken en Trans-Atlatische slavenhandel en slavernij; de hedendaagse erfenissen, doorwerking en herstel daarvan te garanderen door de samenwerking tussen kennisinstituten, archieven, onderwijsinstituten, instituten voor hoger wetenschappelijk onderwijs, het maatschappelijk middenveld en identitietsorgansiaties te faciliteren onder verantwoordelijkheid van de Anton de Kom Unversiteit van Suriname en de beschikbaarstelling van financiële middelen.

Assembleevoorzitter Bee heeft het NCHAS aangegeven dat het parlement alles in het werk zal stellen om de fracties te overtuigen de petitie als motie in te dienen.

“Vanuit De Nationale Assemblée (DNA) moet er een eenduidig standpunt ingenomen worden, om groepen bij elkaar te brengen en het maximale eruit te halen. Het slavernijverleden moet in 2023 hoog op de politieke agenda in Suriname, maar ook in relatie met Nederland. De Afro-Surinamer staat centraal in deze, maar het treft heel Suriname omdat ontwikkeling van een groep kan doorwerken naar de overige bevolkingsgroepen”, stelt Assembleevoorzitter Bee.

Overigens, mensenhandel en slavenhandel zijn reeds strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, artikel 334 en 334a. Wat de commissie dan nu precies beoogt met haar verzoek is niet geheel duidelijk.

error: Kopiëren mag niet!