Dienstbaarheid aan de keten

“De hoogte van de herstelbetaling is de hamvraag”

Sociaal contact tussen landgenoten die in de voorbije 50 jaren en langer, mede vorm hebben gegeven aan Suriname vandaag, leverde meerdere redeneringen op over het aanbieden van excuses en herstelbetaling van Nederland aan Suriname vanwege het slavernijverleden.

Hersenspoeling

“Nederland is op de solotoer, er worden honderden miljoenen euro’s gepompt in allerlei projecten die zich niet focussen op Suriname, maar op de Nederlandse samenleving. Honderdduizenden burgers van Surinaamse afkomst worden gepaaid, koest gehouden! Nederland probeert af te komen van haar zwart verleden. Er vindt hersenspoeling plaats.”

Ver van mijn bed

“Het laat Nederland koud, dat als gevolg van het slavernijverleden Suriname verschrompeld is. Het is een ver van zijn bed show. Maar, er wordt terdege rekening gehouden en ervoor gezorgd, dat er maatregelen worden getroffen om ontevredenheid, emoties, uitbarstingen en het geweten van te sussen binnen de multi-etnische Nederlandse samenleving.”

Boosaardigheid relativeren

“Excuses van bestuurs- en andere functionarissen volgen elkaar de een na de andere op om blijk van erkenning te geven. Boeken, wetenschappers van verschillende discipline zijn al jaren bezig het boosaardig kolonialisme te relativeren, goed te praten. Er zijn tientallen lijvige boeken, documentaires in woord en beeld uitgegeven en meer volgt.”

Honderden miljoenen

“Er is 200 miljoen Euro ‘Bewustwording Fonds’ te besteden in Nederland op tafel gelegd. Laatstelijk gevolgd met nog zo’n 500 miljoen. Nederland denkt in verband met de herdenking van de 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 2025 een gedenkboek samen te stellen.”

Meer volgt

“Onlangs is er een gedenksteen in nagedachtenis van Anton de Kom gelegd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er is een slavernijmuseum in Amsterdam beloofd en meer volgt. Dit terwijl Suriname verpaupert.”

 Excuses

“De Surinaamse samenleving verwacht diepe excuses. De verontschuldiging moeten niet vanuit een torentje in Den Haag worden aangeboden. Het moet in Suriname en hoogstpersoonlijk door zijne majesteit koning van Nederland.”

Het geweten

“De koninklijke familie mag niet ontbreken tijdens de plechtigheid. Vooral de aanwezigheid van zijn dochters die als troonopvolgers moeten weten, wat op het geweten van hun familie rust en daaruit lering trekken.”

Vlag en oranje wimpel

“Het zou op z’n plaats zijn, als de Nederlandse vlag en oranje wimpel en de Surinaamse vlag in alle gebiedsdelen van het koninkrijk en diplomatie posten over de hele wereld en op schepen die onder Nederlandse vlag varen, op die dag worden uitgestoken.”

Verplichting

“Alle gewezen koloniale machthebbers, ex-koloniën, de wereld in zijn geheel moeten in algemeen belang betrokken worden, getuige zijn van de wijze waarop Het Koninkrijk zich van zijn verplichtingen kwijt.”

Herstelbetaling

“Er is een meerderheid voor excuses voor het slavernijverleden in de Tweede Kamer. Maar wat betreft herstelbetaling, ho maar. Het bepalen van de hoogte van de genoegdoening is een hamvraag. Bekend is dat Nederland zich op het standpunt stelt, dat hij niet verantwoordelijk is voor de misdaden van voorouders.”

Willem van Oranje

“Nadat Napoleon in 1813 was verslagen vond er een staatkundige herinrichting van Europa plaats. Na de proclamatie van het Koninkrijk der Nederlanden werd Willem Frederik van Oranje-Nassau gekroond. In 1814 werd De Nederlandse Bank opgezet om het vorstendom te financieren. De Centrale Bank van Nederland werd in 1814 opgericht.”

Amsterdams kapitaal

“Voor De Nederlandse Bank werd opgericht was Amsterdam het financieel/bankcentrum van Nederland. Van de 16 personen die geld investeerden in DNB had het merendeel belangen in Suriname en de slavenhandel. Twee van hun waren in Suriname geboren.”

Surinaamse bankdirecteuren

De eerste, grote investeerders in DNB, die bepaalden wie de eerste bestuurders van de bank zouden worden, in de Raad van Commissarissen zouden zitten, werd aangevoerd met namen die herkenbaar waren in Suriname.”

Eenvoudige optelsom

“De slavenhouders investeerden geld in de Nederlandse Bank en kregen voor elke geëmancipeerde slaaf een geldbedrag toegekend. Het is meer dan billijk dat de aan Suriname toe te kennen herstelbetaling gelijk staat aan het bedrag dat werd geïnvesteerd in DNB en daarbij opgeteld het bedrag dat de slaveneigenaren ontvingen per slaaf, aangevuld met rente vanaf 1863 als smartengeld”

Tot zover voor het moment.

(Bijschrift foto: Willem I, Koning (1772-1843) Koning Willem I, de eerste Koning van het Koninkrijk der Nederlanden.)

HD

error: Kopiëren mag niet!