U slaat de plank volkomen mis

In een recent artikel las ik, dat het minOWC IMEAO-4 studenten erop attent had gemaakt dat ze zich ordinair hebben gedragen op een feestje. Terecht was de samenleving geschokt over dit immorele gedrag. Ik was blij en opgelucht dat hiermee was bewezen, dat er in de samenleving nog steeds op elkaars gedrag wordt gelet. Zo hoort het, niet alleen ouders moeten hun kind opvoeden, maar ook de samenleving heeft hierin een belangrijke taak. Ook het minOWC verdient een compliment, omdat het waakt over het fatsoen van studenten. 

Ik was daarom diep geschokt om in een artikel, dat was ingezonden in de Vrije Tribune, te lezen dat iemand dit immorele gedrag van de studenten verdedigde. De schrijver verzon allerlei excuses om dit gedrag goed te praten. Hij complimenteerde de leerlingen bijna met dit wangedrag. 

De eerste vraag die er in mij opkwam was, ‘heeft deze man zelf kinderen en zou hij dit gedrag bij zijn kinderen goedkeuren? Zou hij liever zien dat de samenleving dit gedrag bij zijn kind complimenteerde of corrigeerde?’

Er is vloer-wand-en plafond gedrag. 

Geen enkele ouder zou dit vloergedrag bij haar of zijn kind goedkeuren. 

Ook vroeg ik me af waarom deze schrijver dit wangedrag van studenten op een lijn plaatste met immoreel gedrag van politici. Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. Bij leerlingen hebben we als samenleving de plicht om ze op te voeden en wangedrag te corrigeren. Een politicus is volwassen en draagt daarom zijn eigen verantwoordelijkheid.                                                           

Het is duidelijk dat deze schrijver zich ergert aan een hele waslijst van wangedrag van politici. Hij somde op leugen en bedrog, oplichting, corruptie, diefstal, verspilling, uitbuiting, seksueel molest enz. Hij wil aan de samenleving via zijn artikel, duidelijk maken dat hij zich ergert en waaraan hij zich ergert bij politici. Dat kan en dat mag. Maar waarom hij het wangedrag bij leerlingen onder een noemer plaatst met dat van politici, is mij een raadsel.

Kinderen moeten worden opgevoed en indien nodig gecorrigeerd, zodat ze kunnen opgroeien tot integere persoonlijkheden die zich als volwassene verantwoordelijk zullen gedragen. Dit gedrag van de leerlingen kan niet worden afgedaan als: ”Ach gun de tieners hun plezier, het is de huidige tijdgeest.”Het is bijna zoiets als wanneer tieners zeggen dat in deze tijdgeest drank en drugs op feestjes normaal is en dat je zonder drank en drugs geen plezier kan maken. De kritiek op dit immorele gedrag is daarom niet kortzichtig, zoals de schrijver beweert. Het heeft wel degelijk maatschappelijke gevolgen voor de opgroeiende jeugd. Dit is beslist geen exotisch dansen, maar een gebrek aan  fatsoen.  Als we dit gedrag verontschuldigen en te licht opvatten, zijn onze normen en waarden zoek.

Elke tiener doet wel eens iets geks, dus wil ik ervan uitgaan dat ook deze studenten in een momentopname voor de kick dit gedrag vertoonden. Maa,r een tiener die zich misdraagt, moet ook kunnen rekenen op correctie van volwassenen, hij mag beslist geen schouderklopjes oogsten. Het is zelfs de plicht van een volwassene om wangedrag bij kinderen te corrigeren. 

Daarom hoop ik dat deze studenten de excuses over hun gedrag door de schrijver niet onder ogen zullen krijgen. 

Dames, een fout maken is menselijk, jullie hebben een fout gemaakt, corrigeer het dan! Laat men je niet degraderen tot vloergedrag en je jouw zelfrespect en gevoel van eigenwaarde ontnemen. Vergeet niet dat jullie de pijlers van morgen zijn waarop de maatschappij zal rusten.                              

En heren, jullie gedrag getuigt niet van respect voor de meisjes. Jongens moeten het van huis uit hebben meegekregen dat ze meisjes moeten respecteren. Laat dat dan ook in de praktijk zien. Respect moet je verdienen.

Tenslotte om de vraag van de schrijver te beantwoorden: “Ja u slaat de plank volkomen mis. Als volwassene mag u geen excuses zoeken voor immoreel gedrag bij de jeugd. U hoort normen en waarden te beschermen.”

Als de politici waarover u zich zo beklaagt van huis uit fatsoen, waarden en normen hadden meegekregen, zouden ze zich vandaag als volwassene beter gedragen en dan hoefde hun gedrag geen bron van ergernis voor u te zijn.

“First, we parents have to back up school authority and quit making excuses for our kids when they misbehave.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!