Platform Rijstsector adviseert gezamenlijke aanpak op lange termijn tegen rattenplaag

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat het rijstdistrict Nickerie getroffen wordt door een rattenplaag. In 1999 en in het begin van de 21e eeuw waren er reeds soortgelijke situaties met het verschil dat de “verdwijning” soms vanzelfsprekend ging.

In de afgelopen periode naar 2022 toe, zijn de veldomstandigheden drastisch veranderd. Langere en meerdere natte seizoenen per jaar als gevolg van klimaatverandering hebben hun impact gehad met als resultaat een weelderige explosieve onkruidgroei, moeilijke onkruidbeheersing maar ook het tijdig kunnen branden van stro na de oogst en een goede stoppelbewerking werd bemoeilijkt.

Dit heeft geleid tot de structurele opbouw van “beschuttingsplekken” voor de ratten waardoor populatieopbouw makkelijk kon plaatsvinden.

Ter illustratie: ratten kunnen zich het hele jaar door voortplanten en hebben een levensverwachting van ongeveer twee jaar. Het aantal worpen per vrouwtje is gemiddeld 4 per jaar met in elke worp gemiddeld 6 ratjes. Na 3 tot 4 maanden zijn de jonge ratten zelfs geslachtsrijp. 

Om de rattenplaag structureel, op lange termijn, het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk dat de nodige maatregelen, zowel preventief als curatief, gezamenlijk door de bewoners van Nickerie worden genomen.

Preventief de dammen tussen de velden altijd vrijhouden van onkruid is de startfase. In de nattere seizoenen zal mechanische onkruidbestrijding cruciaal zijn om zo vorming van beschuttingsplaatsen tegen te gaan. Ook het synchroon zaaien kan bijdragen tot verkleining van de rattenpopulatie.

Deze maatregelen zullen constant genomen moeten worden. Verslapping hierin zal wederom leiden tot explosieve populatiegroei.

Bij de curatieve maatregelen kan gebruik worden gemaakt van rattengif die een directe of chronische werking hebben.

Bij de directe werking is de rat binnen 3-4 uur dood als deze genoeg aas heeft binnengekregen. Men ziet dan dode ratten in het veld.

Bij de chronisch werking wordt de rat na 3 dagen ziek en na 10 dagen is het beest dood. Dode ratten zullen dan niet veel gezien worden aangezien zij zich in holen verstoppen om te sterven. 

Naast de chemische bestrijding kan de combinatie van drijfjacht + knuppelen een uitstekende methode zijn door de effectiviteit en het milieuvriendelijk aspect. Echter, is het arbeidsintensief. 

Op dit moment zullen beide typen maatregelen, preventief en curatief tegelijkertijd genomen moeten worden waarbij elke bewoner zijn inbreng heeft. Elk terrein en elke omgeving zal preventief en/of curatief behandeld moeten worden om deze rattenplaag de kop in te drukken. 

Zeker ook de rijstboeren zullen de handen in elkaar moeten slaan. Het zal nutteloos zijn om als individuele rijstboer de maatregelen toe te passen terwijl de buurman rijstboer niets doet.

Het is nu “all hands on deck”!

Platform Rijstsector

error: Kopiëren mag niet!