Het Covid gevaar is niet geweken!

Dagblad Suriname heeft onlangs bericht over de stand van zaken rond het Covid-19 virus. Er werd op gewezen, dat de cijfers op de C-19 website niet up to date zijn, en dat is steeds het geval. De samenleving wordt dus slecht geïnformeerd over de stand van zaken rond het virus. Natuurlijk heeft dit invloed op de manier hoe de samenleving dagelijks leeft. Dat zien we aan de feestjes, concerten en street parties die gehouden zijn en die nog gehouden moeten worden. 

Maar, is Suriname inderdaad veilig? Is er inderdaad geen Covid meer? Het ministerie van Volksgezondheid had in de eerste week van november al een lichte stijging van Covid-besmettingen geconstateerd. Alertheid is geadviseerd, omdat het virus nog steeds een dreiging vormt voor de samenleving. Het zou in dit verband aan te raden zijn dat men zich niet tussen grote groepen mensen begeeft.

Echter zien wij dat juist na deze bekendmaking groepen mensen op diverse gelegenheden  bij elkaar zijn gekomen. Niet alleen voor feestjes, maar recent ook met straatacties. Er is ook bekendgemaakt, dat de traditionele Owru Yari viering weer zal worden georganiseerd. De voorbereidingen zijn reeds gestart en zelf de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Ricardo Bhola zou hebben gesteld, dat er geen reden is dit feest te verbieden, maar dat er wel op verantwoorde wijze gefeest zal moeten worden. 

‘Maar, hoe leg je aan feestgangers uit, dat zij op verantwoorde wijze feest moeten vieren? Er is een gezellige sfeer en er zal hoogstwaarschijnlijk sterke drank genuttigd worden”, stelt een gezondheidsmedewerker. Hoe zullen de instanties in dit specifieke geval de veiligheid garanderen of mogelijke besmettingsgevaar voorkomen? Het is vanaf de komst van Covid gesteld, dat dit een ziekte is die niet helemaal meer uitgeroeid zal worden. De samenleving moet in dit kader nog steeds waakzaam zijn.

“En dan zijn de maatregelen ook nog opgeschort. Breng het verplicht dragen van een mondkap en 2 meter afstand van elkaar houden tenminste weer terug. Dan is er toch een zekere vorm van bescherming’, aldus de gezondheidsmedewerker.

Een koppel dat in het centrum aan het wandelen was, zegt te vrezen dat als de samenleving niet voorzichtig is, Suriname in 2023 geconfronteerd kan gaan worden met een nieuwe epidemie. “Ik zou de instanties adviseren liever alle shows en feestjes te verbieden. Maar, zelfs ik begrijp dat, dat nu moeilijk zal gaan. Je kan de mensen onmogelijk hun plezier onthouden. Ook is het vertrouwen in deze regering aan diggelen. Andere groepen zullen weliswaar al snel komen aan dansen met hun conspiracy theorieën”, aldus deze burgers.

NK 

error: Kopiëren mag niet!