Vragen in DNA over bekrachtiging nieuwe Centrale Bankwet

In de Nationale Assemblee is afgelopen dinsdag tijdens de openbare vergadering opnieuw de vraag aan de regering gesteld over wanneer de nieuwe Centrale Bankwet 2022 zal worden bekrachtigd en afgekondigd. De Centrale Bankwet 2022 (Bankwet 2022) is in juni dit jaar door de Nationale Assemblee goedgekeurd en vervangt de oude Bankwet van 1956. De goedkeuring van de wet  was één van de belangrijke actiepunten die volgens de tijdslijn van het IMF-programma gehaald moest worden. 

De nieuwe Bankwet 2022 bevat wettelijke regelingen en procedures die de onafhankelijkheid van de Centrale Bank moeten waarborgen. Doordat de nieuwe Bankwet nog niet is bekrachtigd door de president, geldt nog steeds de oude Bankwet van 1956. 

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) opereert dus nog steeds op basis van de oude Bankwet. Deze biedt onvoldoende institutionele onafhankelijkheid van de Centrale Bank, omdat de regering aanwijzingen kan geven aan de Bank en functionarissen benoemen om zitting te nemen in het toezichtsorgaan van de Bank.

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina (zie foto) heeft nog geen twee weken geleden reeds aandacht van de regering gevraagd voor de bekrachtiging van de Bankwet. Afgelopen dinsdag tijdens de openbare vergadering van het parlement kaartte hij deze kwestie weer aan. Opnieuw suggereerde hij, dat de wet nog niet is bekrachtigd en afgekondigd omdat de huidige geldende oude Bankwet de politiek faciliteert.  

In de nieuwe Bankwet is expliciet het verbod opgenomen voor de staat en elke andere instantie of instelling om de Bank te beïnvloeden of te instrueren. Ter waarborging van de onafhankelijkheid van de Centrale Bank mogen er geen vertegenwoordigers van regeringszijde zitting hebben in de Raad van Commissarissen. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar vindt het ook heel merkwaardig, dat de nieuwe Bankwet 2022 nog niet is bekrachtigd. Hij brengt in herinnering dat de behandeling van de Bankwet eerder dit jaar onder een zekere druk heeft plaatsgevonden en dat de regering haast had gezet achter de goedkeuring ervan. Echter, nu enkele maanden daarna, is de wet nog steeds niet bekrachtigd door de president. Dit is volgens hem wel hard nodig gelet op de vele wettelijke regelingen die nu getroffen moeten worden in het kader van de aanbevelingen van het NRA-rapport (National Risk Assessment) en de CFATF, Caribbean Financial Action Task Force). 

Parmessar wilde weten wat de redenen zijn van het nog niet afkondigen van de wet. Op Assembleevoorzitter Marinus Bee deed hij een beroep om bij de regering achter de informatie aan te gaan. Een onafhankelijk functionerende Centrale Bank is voor het IMF een basisvoorwaarde voor het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met een land.

SS 

error: Kopiëren mag niet!