Saramacca heeft nu een Agricultural Technical Cooperation Center

Het Suriname Agricultural Technical Cooperation Center is maandag 21 november geopend in het ressort Tijgerkeek, in het district Saramacca. Dit project wordt uitgevoerd dankzij de bilaterale samenwerking tussen Suriname en de Volksrepubliek China. Deze samenwerking staat in het kader van de verdere ontwikkeling van de landbouwsector, zo meldt het commissariaat van Saramacca. 

Bij de start van het project waren onder andere aanwezig president Chandrikapersad Santokhi, First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry, de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Han Jing, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien, de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, Assembleeleden en andere prominenten.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, feliciteerde de aanwezigen met het startsein van het project en gaf in haar speech aan dat met het geven van dit startsein er voor Suriname een nieuw begin is gemaakt voor de Agrarische ontwikkeling.

“Zoals ik al eerder heb aangegeven president, dat Saramacca over enorme potenties beschikt voor de verdere ontwikkeling van de landbouw cq. tuinbouw, en dat het niet benutten van deze potenties om de landbouw cq. tuinbouw op een moderne en aan de tijd gepaste wijze uit te oefenen, ertoe heeft geleid dat jongeren in dit district, de landbouw de rug hebben toegekeerd en eerder gaan voor een baan bij de overheid of werken in de stad met alle gevolgen van dien.  Het doel van dit project zal zeker bijdragen aan de ontwikkeling van de tuinbouwsector in Suriname”, sprak de districtscommissaris.

Zij gaf verder aan, dat met het opzetten van dit proefproject met kassen, als trainingscentrum voor de tuinbouwers en straks om jonge tuinders te interesseren om de landbouw als beroep te kiezen een must is.

De jongeren zijn niet meer bereid de landbouw cq. tuinbouw als beroep te kiezen en waarom?

1. Omdat ze niet bereid zijn op de traditionele wijze dit beroep uit oefenen en vooral niet in de felle zon.

2. Dat de modernisering van de sector moet leiden tot een beter inkomen voor de boer met goede afzet garanties.

3. Dat ook de klimaatverandering dwingt om thans innovaties te plegen om de productie per vierkante meter te verhogen om zodoende de kostprijs te beheersen, maar ook de nieuwe opkomende ziekten en plagen, vanwege klimaatverandering op een duurzame manier te kunnen bestrijden.

Met het startsein maandag zijn er dan ook nieuwe perspectieven geboden aan deze jonge mensen en dat ze weer een toekomst mogen zien in de agrarische sector. Maar, dan niet alleen voor de jonge Surinamers, ook moet dit praktijkcentrum kansen bieden aan de Haïtiaanse boeren die nog op de traditionele wijze de landbouw uitoefenen in dit district, en ook een bijdrage leveren aan de economie van ons land.

Tenslotte zei de districtscommissaris, dat er alvast een aanzet is gegeven naar de verdere ontwikkeling en modernisering van de agrarische sector, “wil ik ook van hieruit dan alle partijen veel success toewensen in de realisatie van dit project en kijk uit naar het moment wanneer dit agrarisch centrum een feit mag zijn”, zo bericht het districtscommissariaat.

error: Kopiëren mag niet!