SAO start weer de opleiding Assistent Verpleeghulp

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) start 28 november met de opleiding Assistent Verpleeghulp. De SAO biedt vaktrainingen aan vroege schoolverlaters, personen die een vak willen leren of zich willen laten bij-, om- en herscholen. Verder kunnen zowel werkenden als werklozen bij de stichting terecht alsook personen die aan gemeenschapsontwikkeling willen doen.

“De training Assistent Verpleeghulp is geen nieuwe training. Het is lang niet aangeboden”, zegt directrice Joyce Lapar (zie foto).

De kosten voor de training, die twaalf maanden duurt, zijn vrij hoog. Het gaat om een bedrag van SRD 700 per maand. Om geïnteresseerden tegemoet te komen is er een project ingediend bij het Bureau Gemeenschapsprojecten dat ressorteert onder het ministerie van Financiën en Planning. Dit project is intussen goedgekeurd met dien verstande, dat een cursist voor de hele training slechts SRD 750 hoeft te betalen. Voor zij die het bedrag niet in een keer kunnen betalen heeft de SAO een betalingsregeling. 

De training is volgens de SAO-directrice hiermee parktisch kosteloos. Lapar roept in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) geïnteresseerden op zich te registreren. “Cursisten, houdt het niet bij vragen stellen op Facebook, maar kom daadwerkelijk registreren en betalen zodat je niet buiten de boot valt”, luidt de oproep, en wel zo snel mogelijk, omdat het aantal plekken beperkt is.

De vereisten voor deelname zijn dat de cursist minimaal 16 jaar oud moet zijn en in het bezit van een diploma van de nijverheidsschool (richting verzorging) of de 3e klas LBO dan wel 2e klas MULO moet hebben bezocht. Het ministerie van Volksgezondheid is belast met het afnemen van de examens. Voor meer informatie en registratie kan men terecht bij de afdeling CAB van de SAO aan de Difoestraat te Geyersvlijt.

error: Kopiëren mag niet!