Gemeente Den Haag biedt excuses aan voor slavernijverleden

“Ik, als burgemeester van Den Haag, stad van vrede en recht, biedt daarom namens het college, mijn welgemeende excuses aan voor de wijze waarop voorgangers van ons het systeem van kolonialisme en slavernij hebben ondersteund en ervan hebben geprofiteerd.”

Dat zei burgemeester Jan van Zanen zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg, bij de presentatie van het boek ‘Het koloniale en slavernijverleden van Hofstad Den Haag’. Dat is geschreven door een groep auteurs onder leiding van de historici Esther Captain, Valika Smeulders en Gert Oostindie. De studie verschijnt onder verantwoordelijkheid van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden en is verricht in opdracht van de gemeente Den Haag.

De andere drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) gingen Den Haag voor, net als onder meer De Nederlandsche Bank en de provincie Noord-Holland. 

Eén van de redenen waarom het college van Burgemeester en Wethouders schoon schip wil maken, is de aanwezigheid in de stad van grote groepen inwoners – 20 procent van de bevolking –  die hier zijn als gevolg van het kolonialisme. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vele Hindostanen en Antillianen. Van Zanen richtte zich expliciet tot hen:

“Excuses kunnen niet het onnoemelijke leed ongedaan maken dat uw voorouders en de voorouders van zoveel andere Hagenaars en Hagenezen is aangedaan. Ook wil ik benadrukken dat geen van de huidige inwoners van Den Haag schuld draagt voor de daden van Haagse inwoners en bestuurders van toen. Wij hopen u ervan te kunnen overtuigen dat wij ervan doordrongen zijn dat het leed uit het verleden doorwerkt tot de dag van vandaag. En dat dit zorgt voor verdriet. En boosheid. Ook omdat het systeem van kolonialisme en slavernij gestoeld was op racisme en wit superioriteitsdenken. Fenomenen waar de nazaten van de slachtoffers van kolonialisme en slavernij nog altijd mee geconfronteerd worden.”

In het reine komen met het verleden is volgens Van Zanen ook van belang on een van de grootste bedreigingen voor de samenleving te bestrijden, het racisme.

“Racisme is nog altijd een vergiftigende kracht, ook in onze samenleving. Juist daarom is de erkenning van het leed dat het systeem van kolonialisme en slavernij heeft veroorzaakt zo belangrijk. Het racisme van nu kunnen wij pas echt aanpakken wanneer de herinnering aan de oorsprong van het racisme en de gevolgen ervan, kolonialisme en slavernij, onderdeel wordt van ons collectieve geheugen. En dat is op dit moment nog niet het geval.”

Klik op deze link om de gehele toespraak van burgemeester Van Zanen te kunnen lezen.

error: Kopiëren mag niet!