De politisering van de ambtenarij

“De crises die Suriname een kopje kleiner maken zijn ingrijpend op de positie van de werkende klasse. Met name de ontwikkelingen op politiek gebied hebben een moordende uitwerking op alles en iedereen”, is een conclusie getrokken uit opvattingen van Shop Stuarts en andere vakbondsafgevaardigden.

Lukraak

“De politiek ontwricht de werkende klasse. Sedert jaar en dag misbruiken politieke partijen het ambtenarenkorps als kweekplaats voor achterban. Het in het wilde weg aantrekken van overheidspersoneel, is een van de foefjes om stemmen te winnen. Het vijftigduizend koppen tellende ambtenarenapparaat is daaraan te danken.”

Ingepalmd

“De NDP heeft de politisering van de ambtenarij tot het hoogste niveau van ontwikkeling gebracht. Landsdienaren werden vertroeteld, geïndoctrineerd en omgekocht. Aan socialiseren, nyan dringi nanga prisiri was er nooit te kort. De mensen werden systematisch met succes ingepalmd door de paarse beweging.”

Opportunisme

“De partij wist met een om de vinger winden cultuur de ambtenaren in te pakken. De landsdienaren laten zich uit opportunisme inzetten om partijpolitieke activiteiten te ontplooien. Het is zonneklaar, dat de NDP-aanhang binnen de ambtenarij groot is. De sterkste cel van de NDP is het ambtenarenkorps, het stemvee van de partij.”

Gejongleer

“Suriname heeft een dictator gehad die met de macht heeft gejongleerd. Democratische instituties werden uitgehold door benoemingsprocedures te veranderen.”

Niet neutraal

“Dat arbeidsconflicten in de publieke sector vaak politieke motieven hebben blijkt onder andere uit het eisen van aftreden van directeuren, ministers en de president. Het onpartijdig naleven van wet- en regel staat haar niet na. Er wordt uit eigenbelang gehandeld over de rug van de gemeenschap gehandeld. De ambtenarij zou politiek neutraal moeten zijn.”

Alle zeilen bijgezet

“De NDP laat geen gelegenheid voorbijgaan om te beuken op het regeringsbeleid. Naast de vakbondsvleugel zijn andere cellen druk bezig, de VHP-balk door te zagen. Het kader is binnenshuis bezig met organisatorische en ideologisch zaken. De militanten slapen niet,  alle zeilen zijn bijgezet. ”

Blijven ophitsen

“Er wordt naarstig gewerkt aan het vormen van een alliantie van parlementaire- en buitenparlementaire partijen en stromingen. Er wordt zwaar gerekend op de sympathie van de ambtenaren die als zaken op kookpunt geraken, gemobiliseerd kunnen worden. Het ophitsen van de samenleving tegen de regering wordt opgevoerd”, tot zover de wijsheid van Shop Stuarts.

HD

error: Kopiëren mag niet!