Schoolvoeding is nog een probleem op veel scholen

De redactie van Dagblad Suriname verneemt uit berichten op social media, dat schoolvoeding een probleem is op veel scholen. De situatie zou van dien aard zijn, dat zelfs brood en stroop van medeleerlingen wordt gestolen. Vernomen wordt, dat kinderen zonder voeding naar school gaan. Hierdoor zouden ook leerkrachten genoodzaakt zijn om hun voeding te delen met de kinderen. Maar, niet alle leerkrachten zijn hiertoe in staat.

In mei van dit jaar is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gestart met een pilot schoolvoedingsproject. Dit project houdt in, dat er twee keer per week fruit wordt verstrekt aan 42 scholen.

Het schoolvoedingsproject zou een aanvulling zijn op wat de ouders zich kunnen  permitteren. Afhankelijk van het verloop van dit project zou een uitbreiding plaatsvinden. Op dit moment is niet bekend wat de stand van zaken is met betrekking tot het schoolvoedingsproject. Het ministerie heeft vooralsnog geen reactie hierop gegeven. 

Tijdens de start van het schoolvoedingsproject werd door het ministerie een beroep op ouders en verzorgers gedaan om hun kinderen niet met een lege maag naar school te sturen. Gezien de huidige situatie, die een enorme druk legt op de samenleving, is het de vraag hoeveel ouders zich nog schoolvoeding voor hun kinderen kunnen permitteren.

SK

error: Kopiëren mag niet!