COP27
De kosten van rampen met klimaatverandering tellen
DOOR NINIAN CARTER

17 november 2022 – Rampen, zoals bosbranden en overstromingen als gevolg van klimaatverandering, vormen een steeds duurder risico voor verzekeraars.

Door klimaatverandering nemen natuurrampen vaker en omvangrijker toe, aangezien de stijgende zeespiegel en droogte leiden tot meer overstromingen en bosbranden.

Risicomodelleringsbedrijf RMS keek naar de 10 duurste gebeurtenissen van het afgelopen decennium en ontdekte dat ze allemaal in de afgelopen vijf jaar plaatsvonden.

De grootste verliezen worden geleden in rijkere economieën, met duurdere activa, maar ontwikkelingslanden zoals Pakistan, die deze zomer te maken kregen met ernstige overstromingen, worden vaak het hardst getroffen.

Een nieuw G7-plan genaamd “Global Shield” is opgezet om verzekeringen en financiering voor rampenbescherming te bieden aan landen die te maken hebben met klimaatrampen.

error: Kopiëren mag niet!