Sterke solidariteit onder ambtenaren

Het Korps Ambtenaren wordt over de tong gehaald: “Rond de 40% of meer van de beroepsbevolking is ambtenaar. Het overheidsapparaat wordt enerzijds gekenmerkt door een te grote personeelsbezetting in vooral de lagere salarisschalen en rangen, terwijl anderzijds er een tekort bestaat aan hoger- en middenkader.”

De structuur

“De zwakke kanten van de ambtenarij moeten niet alleen gezocht worden in de structuur, maar ook in de cultuur van de overheid. Een volle dagtaak hebben slechts weinig ambtenaren. Degenen die echt werken, behoren meestal tot de oudere kern, met een jarenlange diensttijd.”

Vrees

“Uit vrees voor tegenwerking en politieke verwikkelingen, wordt slechts door enkele hoge pieten gewerkt aan grote of belangrijke projecten. Er wordt zo min mogelijk gedelegeerd.”

Negeren

“Capabele figuren van een andere politieke partij dan de heersende, worden genegeerd. En er zijn zelfs gevallen bekend, waar men helemaal niets te doen heeft.”

Bespot

Toch klagen vele ambtenaren niet, omdat ze door veel vrije tijd in staat zijn andere zaken voor zichzelf te doen. Bespot en beschuldigd door het publiek, ontstaat onder de ambtenaren (alhoewel ze elkaar vaak niet lusten) een sterk saamhorigheidsgevoel. De saamhorigheid naar buiten toe beschermt hen tegen aanvallen van buiten. Zich bewust van haar macht als groep, maakt de ambtenarij zich weinig zorgen over de besognes van werknemers in de private sector.

HD

error: Kopiëren mag niet!