PUSH Forward houdt sessie over ‘empowerment en identiteitsontwikkeling’

In begin november is Stichting PUSH Forward benaderd om verschillende sessies te verzorgen voor verschillende leerjaren op een LBO-school. In de eerste en tweede klas werd het onderwerp ‘pesten’ behandeld. In de derde klas het onderwerp ‘seksualiteit’. En in de afgelopen week waren de vierdeklassers aan de beurt en daar heeft de stichting het onderwerp ‘empowerment en identiteitsontwikkeling’ behandeld. 

De directrice van Stichting PUSH Forward, Sade Lengibe-Lansdorf, geeft in gesprek tegenover Dagblad Suriname aan, dat het een leuke activiteit is geweest. De leerlingen hadden allemaal een boosterblad bij zich en mochten positieve dingen schrijven om elkaar te motiveren. Aan het eind van de sessie mochten zij hun boosterblad pakken en lezen wat de positieve dingen zijn en hun ervaring delen. “Een leerling werd zelfs emotioneel, omdat ze al meerdere malen aan het begin van dit schooljaar wilde opgeven”, zegt Lansdorf. 

Met de leerlingen werd ook een torenspel gedaan. Zij moesten een toren van kaarten bouwen binnen een bepaalde minuut. Waar het niet lukte moesten de leerlingen met elkaar communiceren hoe zij het probleem zouden oplossen. Dit was bedoeld om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen, stelt Lansdorf. Verder heeft de stichting ook gender confrontaties met de leerlingen gedaan. “We hebben in de praktijk gemerkt, dat meisjes vaak het gevoel hebben, dat ze weten hoe jongens over hun denken en andersom ook. Er werd gesproken over de attitude van meisjes en hoe jongens daarover denken. En bij de jongens werd gesproken over ‘saka broekoe’ en hoe meisjes daarover denken.”

De stichting heeft verschillende methodieken tijdens de sessie toegepast, zoals de expressie- en cognitieve methode. Na elke sessie werd geëvalueerd door de stichting. “Een van de mooie dingen die we bij de evaluatie hebben gemerkt is, dat een jongen als opmerking op zijn boosterblad schreef ‘stop met roken, ik wil het beste van je en ik wil je over tien jaren nog gezond zien’. En het heeft de jongen wat gedaan, want hij gaf aan, dat hij rookt om zijn stress te verminderen, niet om andere lastig te vallen. Hij zei, dat hij wel op zichzelf gaat letten en ermee gaat stoppen. De sociale controle die we vroeger hadden, willen we terugbrengen”, geeft de directrice van de stichting aan. 

Verder heeft PUSH Forward een plan van aanpak ingediend bij de schoolleiding. De stichting wil een protocol voor anti-pesten gaan implementeren op de school.

“We hebben gedacht om een commissie samen te stellen die uit leerlingen bestaat om te gaan letten op elkaar. We gaan ze trainen om kleine voorlichtingssessies te houden en anti-pesten regels te bedenken. De pilot willen we houden op de Hendrik Sylvesterschool. Maar er zijn ook nog meer scholen die ons hebben benaderd, omdat het pestgedrag veel erger wordt.”

SK

error: Kopiëren mag niet!