Srefidensi onbehagen

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Lees, zonder het gezond verstand te verliezen 

Een explosieve toename van negatieve verwikkelingen in Suriname (47) doet de bevolking verschrompelen. Het opborrelen van stakingen en andere vormen van protest zijn aan de orde van de dag. De situatie is grimmig.  Het is een verschrikking en dat gedurende de Srefidensi maand.

Onbehagen

De gewapende machten van Suriname zijn in beweging. Vergaderingen, persconferenties, discussiebijeenkomsten, protestdemonstraties en wat dies meer zij worden belegd. Er wordt verslag gedaan van het heersend onbehagen dat zich meester heeft gemaakt van de troepen.

Stoken

 Om een diepgaander beeld te krijgen van de toestand, wordt een kijkje genomen in de keukens van de actievoerende wapenbroeders. Er wordt over de onlust van gedachten gewisseld met personen die aan het stoken zijn en de publieke opinie wordt erbij gehaald.

Scenario

Met het verstrijken van de tijd, met meer kennis, door opgedane ervaring, voortschrijdend inzicht, de denkbeelden, veronderstellingen en verklaringen en optreden van de paarse partij in onderlinge samenhang bekeken wordt duidelijk, dat de NDP ongelofelijk is toegewijd aan het heroveren van het landsbestuur.

De Stuurman

Landgenoten die de mening zijn toegedaan, dat de vakbondsacties van de politie- en militaire bond een politieke aard hebben die wordt gestuurd door de machtige NDP stellen: “Alle protesten worden ondersteund. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om de regering uit politiek gewin te bekladden.”

Misbruik

 “Zelfs protesten van organisaties en individuen die de NDP niet goed gezind zijn en omgekeerd ook niet gelust zijn, worden of zij het door hebben of niet gebruikt en misbruikt. De protesten van iedereen worden ondersteund als er maar wordt gebeukt op de regering in het bijzonder de VHP.”

Geschipper

“In feite wordt een groeiend aantal groepen, gedomineerd door de NDP. Er wordt niet alleen fysiek meegedaan aan straatacties. Er wordt ook geschipperd door medialand, social media is free for all.”

Speculatie

“Getracht wordt politieke partijen, vakbonden, organisaties, actiegroepen, platformen en individuen te betrekken bij de blokvorming tegen de regering. Uit opportunisme speculeert het heel politiek spectrum mee. Er zijn organisaties en personen die openlijk toenadering zoeken tot de alliantie. Anderen verholen hun betrokkenheid of sympathie.”

Geheime afspraken

“Er wordt niet aan getwijfeld, dat er geheime afspraken zijn met vakbonden (waarvan de leden niets afweten) en andere organisaties. Dissidenten binnen politieke partijen en personen die sleutelposities bekleden doen ook mee.”

Zorgvuldig manoeuvreren

Tijdens het aftasten van onderhandelaars die voor politieke blokvorming tegen de huidige regering zijn kwam naar voren, dat de dissidenten zorgvuldig manoeuvreren. “Op dit moment uit hun partij of organisatie stappen zou hun meer kwaad dan goed doen. Het juiste moment wordt afgewacht om de impact van de tijding te vergroten.

De missie

“Geheimhouding wordt gezien als een voorwaarde voor het slagen van de missie. De geheimhouding wordt moeilijker naarmate de tijd verstrijkt en daarmee het risico dat de deelnemer of een medestander bewust of onbewust het geheim lekt.”

Twijfelachtige achtergrond

“Afgevaardigden naar de NDP-mobilisatie onderhandeling in het kader van frontvorming tegen het ‘wanbeleid’ van de regering hebben vaak genoeg een twijfelachtige achtergrond. Velen sluiten zich aan uit persoonlijk belang, wroeging tegen een partij, iets of iemand”, aldus de publieke opinie.

Koek en ei

“De aan de onderhandelingen deelnemende partijen beraden zich over de samenwerkingsvorm waarin de alliantie tegen de huidige regering zal worden gegoten. Rond de onderhandelingstafel is het niet allemaal koek en ei. Macht en verdeling van politieke opbrengst staan centraal. Er doen vele stromingen mee. De gedragsstijl van de onderhandelaars is Anansi-achtig, slim en gewiekst.”

Ons kent ons

Voordat de buit binnen is wordt er al over verdeling daarvan gedacht en gepraat. Ons kent ons waardoor het onderling vertrouwen niet is wat het wezen moet.

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!