Openbaar Groen start in Gladiolenstraat met onderhoud parken en pleinen

De pleinen rond de Gladiolenstraat verkeren al geruime tijd in een vervallen staat. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost deed een beroep op het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) om een handje mee te helpen de pleinen schoon te maken. Op vrijdag 11 november werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

Waarnemend OGA-directeur Indersing Gangabisoensingh zegt, dat het gebied rond de Gladiolenstraat een kinderrijk gebied is, waardoor het belangrijk is dat de overwoekerde pleinen en vooral de bermen schoongemaakt worden. OGA zal een integrale aanpak doen, waarbij de groenvoorziening van de pleinen ook aangepakt zal worden. Er zal zoveel als mogelijk in eigen beheer gewerkt worden en waar nodig zal de districtscommissaris gevraagd worden in te komen. 

De samenwerkingsovereenkomst met de verenigingen die het beheer hebben over de pleinen zal opnieuw bekeken worden en waar nodig aangepast worden, zodat het onderhoud van het plein een blijvend karakter heeft. De waarnemend directeur doet een beroep op de gemeenschap, die gebruik maakt van de pleinen, om een handje mee te helpen bij het onderhoud. Aan de verenigingen die de verantwoordelijkheid hebben genomen om de pleinen te onderhouden vraagt Gangabisoensingh dat zij hun plicht nakomen. 

Het commissariaat van Paramaribo Noord-Oost heeft secundaire en tertiaire onderhoudswerkzaamheden waar het inkomt. Het commissariaat probeert zij zoveel als mogelijk om gemeenschapsprojecten te bewerkstelligen, zegt Asad Mushtaq vertegenwoordiger van commissariaat Paramaribo Noord-Oost. 

Het gebied rond het Gladiolenplein is geruime tijd verwaarloosd geweest en vanuit de gemeenschap is een beroep gedaan op het commissariaat om in te komen. OGA werd gevraagd om alvast een helpende hand te bieden. Het is belangrijk om gezamenlijk tot oplossingen te komen, aldus Mushtaq. Met de ondersteuning van de ressortraadsleden samen met lokale ondernemers kunnen er mooie projecten uitgevoerd worden.

error: Kopiëren mag niet!