Srefidensi – Politieke alliantie

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Blokvorming

Woorden geplukt uit de mond van politici die zich namens hun respectieve partijen onderhandelen met andere politieke partijen en organisaties om tot overeenstemming te komen over blokvorming tegen het VHP-bewind geven aan: “Het NDP-initiatief begint vaste vorm te krijgen. Er zijn al meerdere partijen en groepen aan boord.”

Algemene Verkiezingen 2025

“De NDP bereidt zich zorgvuldig en intensief voor op de Algemene verkiezingen van 2025. De partij wordt gezuiverd en gebeterd. Bestuursverkiezingen kunnen niet langer uitgesteld worden. Ondertussen worden er alliantiegesprekken gevoerd met partijen, organisaties en individuen uit verschillende sectoren en geledingen.”

Achterwaarts

“Dat revolutionair D.D. Bouterse rond 25 februari zijn functie van voorzitter van de Nationale Democratische Partij zal neerleggen wordt stilzwijgend beaamd door de paarse garde. De rest van de samenleving vertrouwt dit signaal. Immers, voorzitter Bouterse heeft zelf aangekondigd, dat wat zijn bestuursfunctie betreft, hij een stap achterwaarts zal zetten. Zijn wapenbroeder R. Abrahams zal ook afstand doen van zijn NDP-ondervoorzitter schap.”

Leiderschap en ambitie 

“De achterban van de partij noemt opvolgen een natuurlijk proces. Het is nu eenmaal zo, dat de mens elkaar opvolgt. Suriname verwacht niet, dat Bouterse met het overdragen van de voorzittershamer van het politieke toneel zal stappen. Zijn leiderschap en ambities zullen blijven gelden.”

Tijdlijn

“Het aftreden van Bouterse zal niet vandaag of morgen plaatsvinden. Tussen het moment van de aankondiging die nog moet worden gedaan, en de feitelijke bestuurswisseling kan naar verwachting een jaar en langer duren.”

De komende voorzitter

“Het is niet verwachtbaar dat er gedurende deze periode bestuursverkiezingen zullen worden gehouden. Als de tekenen niet bedriegen zal ondervoorzitter Jennifer Simons doorschuiven naar de hoogste post binnen het bestuur.”

Bestuursverkiezingen

“De NDP-bestuursverkiezing laat al jaren op zich wachten. Om verschillende reden zijn die al meerdere verschoven naar nader te bepalen datum. De partij heeft baat bij een krachtig bestuur. De bestuursverkiezingen kunnen in het licht van de aanstaande Algemene Verkiezingen in 2025 niet langer uitgesteld worden.”

Allianties

“De partij is bezig bestaande samenwerkingsbanden met politieke en maatschappelijke organisaties aan te halen. Er komen nieuwe partners bij. De uitbreiding wordt organisatorisch sterk opgebouwd. Het nieuw bestuur zal spijkers met koppen moeten slaan.”

De onderhandelingstafel

“De alliantiegesprekken worden gevoerd door de respectieve besturen van de deelnemende organisaties en instituten. Voorzitter Bouterse houdt zich afzijdig. Ondervoorzitter Simons leidt de onderhandelingsdelegatie. Deskundigen en individuele personen op sleutelposities en dissidenten zijn ook van partij.”

Anoniem

Meerdere personen, dissidenten binnen de gelederen van coalitiepartijen die vooraanstaande posities bekleden en veel voelen voor blokvorming, hebben moverende reden om voorlopig anoniem te blijven.  Het heeft met strategie te maken. Op het juiste moment uit de kast komen helpt mee aan succes.”

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!