Voortzetting behandeling ontwerpwetwet anti-money laundering

In de Nationale Assemblee heeft gisteren, dinsdag 8 november, de voortzetting plaatsgevonden van de behandeling van vier ontwerpwetten die betrekking hebben op het voldoen door Suriname aan de aanbevelingen van de Financial Actiona Task Force (FATF).

Het gaat om de behandeling in tweede ronde van de ontwerpwet ter bestrijding en voorkoming van Money Laundering en Terrorismefinanciering en de ontwerpwetten wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen, de Wet Casinowezen en de Loterijwet. Er zit enige haast achter het goedkeuren door de Nationale Assemblee van deze ontwerpwetten, omdat Suriname volgende maand tijdens de 55e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) op de Caymans Islands haar landenevaluatierapport moet verdedigen. 

President Chandrikapersad Santokhi heeft vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) een dringend beroep gedaan op het parlement om deze wetten voor medio van deze maand goed te keuren.

Loterijen en casino’s (hazardspelen) vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering oftewel witwaspraktijken. Reeds in 1996 stelde de Financial Action Task Force (FATF) dat er een duidelijk verband is tussen kansspelen en money laundering, omdat ze een ready-made excuus zijn voor een groot vergaard vermogen zonder een zichtbare bron. Vrijwel alle landen in de wereld, ook Suriname, hebben verplichtingen om maatregelen te treffen tegen money laundering en de financiering van terrorisme. De huidige Loterijwet dateert van 1939, en de wijzigingen daarin omvatten verscherping en verruiming van de wettelijke grondslagen ter regulering en ordening.

Verscherping

De wijziging van de wet Toezicht en Controle Kansspelen, voorziet onder meer in de verruiming van de taken en bevoegdheden van het Instituut Toezicht en Controle Kansspelen, meer bekend bij de samenleving onder de naam Gaming Board. De wetswijziging voorziet in een moderne benadering van het kansspelen gebeuren in Suriname. Dit instituut vervult een cruciale rol als toezichthoudend orgaan. Ze krijgt meer handvatten om haar taakstelling uit te oefenen volgens moderne wetgeving inzake kansspelen.

Het wetsontwerp Bestrijding en voorkoming van Money Laundering en Terrorismefinanciering behelst het samenvoegen van de Wet Ongebruikelijke Transactie (WOT en de Wet Identificatie Dienstverleners (WID). De samenvoeging biedt de mogelijkheid tot het invoeren van uniforme regelingen voor alle instellingen die cliënt onderzoeken moeten uitvoeren en die onder de meldingsplicht vallen, voor het bewaren van gegevens en het toezicht op de naleving van voorschriften. 

De behandeling van de ontwerpwetten wordt donderdag voortgezet.

SS

error: Kopiëren mag niet!