Marktconforme prijs busrit te zwaar voor de bevolking

Klachten die de redactie van Dagblad Suriname kort geleden hebben bereikt dat een deel van bushouders ontevreden is, zijn bevestigd door de voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), Suraj K. Sahadew-Lall. 

De bushouders zijn ervan bewust dat ze een belangrijke schakel vormen en als ze abrupt stoppen met het verlenen van hun diensten zullen veel burgers eronder gaan lijden.

Brandstofvergoeding

Het gaat bij de bushouders volgens Sahadew-lall om achterstallige gelden die ontvangen moeten worden als brandstofvergoeding. Volgens Sahadew-lall wil zijn vereniging de taak van het ministerie niet op zich nemen, omdat het de taak van het ministerie is, om de vergoeding uit te betalen. Er is wel een organisatie die zich bezighoudt met de brandstofvergoeding, maar die geeft aan dat er vanwege de schommelende prijzen een verschil is ontstaan. Wat het verschil is, is nooit bekendgemaakt en overlegd met de bushouders. Dit is volgens Sahadew-lall een frappante situatie, want de bushouders vragen zich dan af waar de transparantie blijft.

Ook de prijs per rit is een vraagstuk dat nog aan de orde moet komen, omdat die ook al achterhaald is en het niet meer te doen is met zo’n lage prijs per rit. Sahadew-lall geeft echter te kennen, dat een marktconforme prijs iets is waarover gesproken moet worden. De sociaal-maatschappelijke vraagstukken moeten volgens hem in deze tijd ook goed onder de loep worden genomen. De kosten van de bussen, die uit Japan komen, zijn ook gestegen, samen met de importprijzen die kortgeleden gestegen zijn door de stijging van de koers. Het is volgens Sahadew-lall dus belangrijk dat hierover wordt gesproken.

Overheid en maatregelen

Voor Sahadew-lall is het belangrijk dat de overheid inspeelt op de noden van de minder draagkrachtigen, anders ontstaat er een probleem. Er bestaan genoeg mogelijkheden waar de regering mee kan komen om de bushouders van dienst te zijn. Er kan bijvoorbeeld een betaalbon komen die de regering kan gaan subsidiëren, zo’n bon kan verstrekt worden aan de burgers en door de bushouders verzilverd worden bij verschillende pompstations en zaken die onderdelen voor de bussen verkopen. Er wordt verwacht van de regering dat het ministerie met een degelijk plan van aanpak komt om de bushouders tegemoet te komen.

Met betrekking tot de verschillende routes die onderhouden worden, zegt Sahadew-lall: “Het openbaar vervoer bestaat uit bus-, boot- en taxi=houders. De routes die door de particuliere bussen worden onderhouden zijn in kannen en kruiken. Het enige dat storend is dat de bussen van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) een oneerlijke concurrentiestrijd aangaat met de particuliere bushouders en de bussen van de particulieren moeten in de garage blijven. De NVB heeft gemaakt dat de bussen op verschillende routes zoals, Commewijne, Nickerie, Geyersvlijt en anderen, dood zijn gaan bloeden.

Sahadew-lall spreekt de hoop uit, dat deze storingsfactoren binnen de sector aangepakt worden door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zodat de bushouders eerlijk kunnen gaan concurreren en aan hun dagelijkse inkomen kunnen komen.

GW

error: Kopiëren mag niet!