Regering kan geen kant op, druk op koers blijft aanhouden

De regering lijkt al enige tijd geen kant op te kunnen met het beheersen van de wisselkoers. De druk op de wisselkoers blijft aanhouden, zo ook de prijzen in de winkels. Uit niets blijkt, dat er op dit moment sprake is van enige regie om de koersontwikkelingen in toom te houden. Al meer dan 40 dagen is er nog steeds geen definitieve minister van Financien, die als monetaire autoriteit verantwoordelijkheid en leiding op zich neemt.

Van het Platform Koersstabilisatie dat op 15 oktober door president Santokhi werd geïnstalleerd en voorgezeten wordt door minister Albert Ramdin, Financiën-minister ad-interim, hoeft voorlopig niets concreets te worden verwacht. Voorstellen van maatregelen worden er wel besproken, maar het blijft bij besprekingen. 

Hun voorstel van een pakket aan maatregelen om de koers te stabiliseren mogen ze immers pas medio januari aan de president aanbieden. Van de zijde van de andere monetaire autoriteit, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is al lang duidelijk geworden, dat er geen valuta-interventies zullen komen om de koers enigszins te beheersen. De huidige overeenkomst met het IMF verbiedt dat. 

OMO onder vuur

Aan de andere kant leggen de door het IMF opgedrongen Open Mark Operaties c.q. de Termijn Deposito veilingen op geen enkele manier zoden aan de dijk. De beheersing van de hoeveelheid geld in omloop die met de TD-veilingen wordt beoogd sorteert geen enkel substantieel effect op de inflatie. De jaar-op-jaar inflatie in september bedraagt eind september 41,9 procent. De gemiddelde maand inflatie in september ligt rond 3,3 procent.  De rente van de TD-veilingen ligt boven de 86%. Het verschilt met het inflatiecijfer. De algemene banken beleggen hun geld dus liever in de TD-veilingen waar ze een gigantisch rendement uit halen. Hun rendement in de TD-beleggingen ligt deze week al boven de SRD 1,7 miljard.

Het paradoxale van de TD-veilingen is dat terwijl het beoogt overtollig geld in omloop af te romen, het juist extra geldhoeveelheden in circulatie terecht laat komen via de rentebetalingen voor de TD-beleggingen. De TD-veilingen staan onder zwaar vuur. Het kost de samenleving (CBvS) te veel geld en heeft geen substantieel effect op de inflatie en de koersontwikkeling. 

Vandaag, woensdag 9 november, vindt de wekelijkse TD-veiling plaats. Voorlopig duidt niets erop dat de TD-veilingen zullen worden gestaakt. De lopende heronderhandelingen met het IMF zullen daarover mogelijk uitsluitsel moeten geven.

Exportretentie

Een maatregel zijdens de regering om het aanbod op de valutamarkt positief te beïnvloeden is de invoering van de 35% retentieregeling bij exporten. Deze regeling is in september ingevoerd. Tot nog toe is er bij het algemeen publiek weinig bekend hoeveel valuta is verkregen uit de export retentieregeling. De beschikbare valuta verkregen uit export retenties zijn bedoeld voor importeurs van basisgoederen, noodzakelijke medicijnen en brandstof. Een overzicht van aan wie allemaal retentiegelden zijn toegewezen ontbreekt bij het algemeen publiek. De vraag is ook of de retentieregeling daadwerkelijk ervoor gezorgd heeft dat het aanbod van valuta op de markt is toegenomen. De druk op de koers blijft immers aanhouden. 

De vraag naar valuta lijkt niet gestild te kunnen worden. Sommige cambio’s verkopen geen US-dollar meer, omdat er gewoonweg gebrek aan is. Zij die wel verkopen verhandelen de US-dollar voor SRD 31 en meer.

Vooruitzicht

Het heeft er veel van weg, dat de regering geen keus heeft dan afwachten wat de resultaten zullen zijn van de lopende IMF heronderhandelingen. Pas wanneer er een overeenkomst is bereikt zal het IMF de derde en de vierde tranchebedragen van ongeveer US$ 110 miljoen overmaken. President Santokhi zei vorige week in het parlement over enkele weken de resultaten van de IMF onderhandelingen binnen te zullen krijgen. Althans dat is zijn verwachting.

De bespreking met het IMF lijkt een harde noot te zijn om te kraken. Mocht er over enkele weken inderdaad een overeenkomst op technisch beleidsniveau zijn bereikt, dan moet deze nog door het IMF-bestuur  worden goedgekeurd. Dan zijn wij mogelijk reeds ver in december. Tot dan duidt niets erop dat de koers niet steeds verder naar boven schuift. Niet bepaald een positief vooruitzicht voor grote delen van de samenleving, die elke dag in de hoop leven dat de prijzen in de winkels omlaag zullen gaan.

SS

error: Kopiëren mag niet!