Srefidensi gedachte NDP-achterban:

“Politica Jennifer Simons wordt de baas”

Gedurende onafhankelijkheidsmaand november 2022, wordt nagegaan, hoe het de Republiek Suriname is vergaan gedurende de afgelopen 47 jaar.

Suriname bloot

Het oor werd te luister gelegd bij oppositionele groeperingen, politieke partijen, actiegroepen, platformen, organisaties en individuen. Er wordt steen en been geklaagd: “Onafhankelijk Suriname is een open boek. Hij   staat in zijn blootje.  De hele wereld kan hem lezen. De zevenveertigjarige Republiek is bedorven” is een gedeelde mening van de gemeenschap.

Achter de schermen

“De NDP is achter de schermen bezig te werken aan oplossingen voor de economische en maatschappelijke malaise. Er wordt op meerdere fronten gewerkt en verschillende methoden toegepast om verandering te brengen in de negatieve omstandigheden.”

Meerdere fronten en methodes

“De partij laat haar stem horen en invloed gelden in De Nationale Assemblee. De partij is strijdvaardig. Demonstraties worden niet geschuwd. Als zaken verkeerd lopen krijgt de regering op haar donder.”

Kader

“Kadervorming en trainingen ontbreken niet. De partijtop en de achterban komen elkaar regelmatig onder verschillende omstandigheden tegen. De band is hecht. Het gaat om een sterke en complete partij die instaat is overwinning binnen te halen. De aanpak is landelijk.”

Bundeling

“Gestreefd wordt naar samenwerken, sterker nog bundeling van gelijk en weldenkenden die het welzijn van Suriname nastreven. Er is op initiatief van de NDP een bundeling, frontvorming in de maak met als doel de regering te bewegen om ingrijpende verandering te bewerkstelligen in het politiek beleid.”

Vergevorderd

“Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met oppositionele groepen, politieke partijen, vakbewegingen, actiegroepen, platformen, andersoortige organisaties en individuen die maatschappelijke sleutelposities bekleden.”

Baas

“De gesprekken worden door de besturen van de deelnemende partijen en organisaties gevoerd. Er vinden regelmatig ontmoetingen plaats.  De NDP-delegatie wordt niet aangevoerd door de kopstukken Desiré Bouterse en Ramon Abrahams. In deze is politica Jennifer Geerlings-Simons de baas.”

Nehru politiek

“Mevrouw Simons heeft zich na de verkiezingsnederlaag van 2020 gedistantieerd van de actieve politiek. Zij is onder pressie van de grote NDP-familie daarop teruggekomen. Ze doet denken aan president Nehru van Egypte die als zaken niet naar zijn zin gingen steeds dreigde met aftreden maar op aandringen van de het volk, dat zijn aanblijven nodig achtte en massaal demonstreerde.”

 Schapen over de dam

“Een aantal buitenparlementaire politieke organisaties die al dan niet hebben deelgenomen aan de vorige verkiezingen zijn al over de dam. Sommige organisaties kijken de kat uit de boom, maar zijn ook van mening, dat er geen land valt te bezeilen met regering Santokhi/Brunswijk.”

Ten val brengen

 “Wat betreft het door de NDP geïnitieerde samenwerkingsverband,  mag de regering aftreden. Als de gelegenheid zich voordoet zal er geen moment geaarzeld worden om in algemeen belang de regering ten val te brengen.”

Gelegenheidskwestie

“Het bundelen is geen gelegenheidskwestie. Het wordt structureel opgebouwd om op weg naar komende verkiezingen samen op te trekken, een vuist te vormen.”

Vertrouwen

“Organisaties en individuen die betrokken zijn bij de mobilisatiecampagne zijn vol vertrouwen op het succes van de verenigde oppositie.”

Tot de zinnen gekomen

“Dat de NDP een bepaalde politieke reputatie heeft vormt geen hindernis voor de gesprekspartners. Gesteld wordt, dat de partij heeft ingezien, dat zij geblunderd heeft en is tot haar zinnen gekomen. Er worden binnenshuis zuiveringswerkzaamheden uitgevoerd.”

Aftreden Bouterse

“Het heeft er veel van de dat de NDP-leiders Desiré Bouterse, Ramon Abrahams en andere geest vaders zullen aftreden. Verwacht wordt, dat de machtswisseling op 25 februari, de Dag van Bevrijding en Vernieuwing de machtswisseling zal worden aangekondigd.”

Simons komende voorzitter?

“Conform de meerderheid binnen de NDP wordt verwacht, dat mevrouw Simons bij te houden bestuursverkiezingen de heer Bouterse zal opvolgen als voorzitter van de machtige paarse partij.”

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!