Binnenkort pompprijs brandstof marktconform

De maandelijkse overheidssubsidie van de brandstofprijs aan de pomp van gemiddeld SRD 350 miljoen is niet lang meer houdbaar. President Chandrikapersad Santokhi zei vorige week in het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), dat de overheid tot nu toe de brandstofprijs subsidieert om de bevolking tegemoet te komen. De subsidie trekt echter een zware wissel op de overheidsuitgaven. 

De president zei dat de brandstofprijzen aan de pomp marktconform gemaakt zullen worden. Hij gaf niet aan wanneer dit gaat gebeuren, maar uit zijn woorden valt te begrijpen dat dit niet al te lang op zich zal wachten. De grootste stijging van de brandstofprijs zal vooral te merken zijn bij diesel. De pompprijs voor een liter diesel ligt al een aantal maanden op SRD 19.87, terwijl de marktconforme prijs al lang boven de SRD 30 ligt.  Het verschil in prijs wordt de overheid gesubsidieerd. Deze subsidie wordt door de oliemaatschappijen voorgeschoten. 

De oliemaatschappijen hebben al geruime tijd de overheid te kennen gegeven dat zij niet langer onder de kostprijs producten kunnen verkopen. Ze dringen al een poos aan op het marktconform vaststellen van de brandstofprijs.

Smokkel

Over de maandelijkse brandstofsubsidie die in de orde ligt van SRD 350 miljoen merkte president Santokhi op, dat de overheid met dit geld scholen zou kunnen bouwen en sociale programma’s financieren. De gesubsidieerde prijs van brandstof in Suriname werkt smokkel in de hand, omdat in de buurlanden de prijs hoger ligt. Het marktconform vaststellen van de brandstofprijs zal de smokkel drastisch moeten terug dringen. Er zal worden overgegaan tot het systeem van subjectsubsidie. Dat zal ook gebeuren bij stroom, water, gas en andere nog te identificeren goederen en diensten. 

President Santokhi gaf aan dat een digitaal sociaal geldkaartsysteem is ontwikkeld. Het IT-platform daarvoor is gereed en het systeem werkt technisch goed. Waar nu aan wordt gewerkt is het identificeren van de groepen van personen en/of zwakke huishoudens die in aanmerking komen voor het digitaal sociaal geldkaartsysteem. Dit zal nog enkele weken in beslag nemen. Via zo’n digitale sociaal geldkaart krijgen de daarvoor in aanmerking komende personen en/of zwakke huishoudens een bepaald bedrag als financiële ondersteuning. Met zo’n geldkaart kan men betalingen verrichten. Er komt dus geen cash-geld aan te pas.

SS

error: Kopiëren mag niet!