Situatie achter Centrale Markt Nieuw Nickerie niet rooskleurig

De situatie waarin de vishal, aan de achterzijde van de Centrale Markt in Nieuw Nickerie, geruime tijd verkeerde was niet stabiel. Er kwam eerder dit jaar een presidentiële commissie onder leiding van de minister van Openbare Werken die zich heeft georiënteerd in de omgeving en die graag wilde gaan voor een stabiele en vooral duurzame oplossing.

Al sinds jaar en dag wordt aangegeven dat het probleem achter de Centrale Markt groot is. Gedeelten van de markt werden weggespoeld door vloed in de Nickerierivier. Er was een dringende aanpak nodig. 

Beschoeiing werkzaamheden

Niet zo lang terug werd met heel veel mooi beeldmateriaal door verschillende mediahuizen gepubliceerd hoe de beschoeiing eruit zag. Van de foto’s was af te lezen, dat de situatie al aan het herstellen was. Het leek immers op een duurzaam project. Na een hele poos op een andere locatie te zijn geweest mochten de marktventers, die werken in dat gedeelte, hun intrek nemen in een nieuwe en vooral milieuvriendelijke omgeving. 

Geen duurzaam project

Burgers in het district hebben met beeldmateriaal laten zien wat er allemaal gebeurd is rond de beschoeiingswerkzaamheden die uitgevoerd zijn. Het was eigenlijk de bedoeling om een duurzaam project uit te voeren. Veel personen met kennis van zaken hebben in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname al duidelijk aangegeven, dat de situatie sinds jaar en dag bekend is en dat niemand nog een praktische oplossing ervoor kan bedenken. De situatie die nu dus weer is ontstaan, is voor hen niets nieuws. Het is niet de eerste keer dat ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben geprobeerd dit probleem duurzaam aan te pakken.

Terug naar het probleem, het ontstane is voorgelegd door Dagblad Suriname aan districtscommissaris Senrita Gobardhan en er werden duidelijke vragen aan haar gesteld over de situatie achter een van de belangrijkste plaatsen in het district. De markt is alom bekend in de samenleving en wordt dagelijks bezocht. Van groot tot klein komt aan zijn trekken. De vragen wat er nu verder zal gebeuren gezien de ontstane situatie zijn vooralsnog onbeantwoord gebleven, de districtscommissaris heeft vanwege drukte de gelegenheid nog niet gehad om dieper in te gaan op de vragen.

Wat wel vaststaat, is dat het project van de minister van Openbare Werken, dat duurzaam had moeten zijn en nogal wat geld heeft gekost,nu op het punt staat om erger te worden. 

GW

error: Kopiëren mag niet!