President Santokhi: “Meer dan 1/3 begroting gaat naar schuldaflossing”

Meer dan 1/3 van de overheidsbegroting voor het dienstjaar 2023 gaat naar de aflossing van schulden. Op de totale begroting van SRD 37,2 miljard komt dat neer op ruim SRD 13,5 miljard. Aan personeelsuitgaven is SRD 7,5 miljard begroot. Dit komt neer op 20 procent van de begroting. 

President Chandrikapersad Santokhi presenteerde deze cijfers donderdag 3 november tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Nationale Assemblee. Daarbij gaf hij aan dat de regering meer ontwikkeling en ondersteuning zou kunnen realiseren indien er niet zoveel aan schulden  hoefde te worden uitgegeven. De regering is bezig om op basis van de beschikbare financiële middelen, schulden af te lossen, maar ook een sociaal programma uit te voeren. 

Tegelijkertijd moet er ook een ontwikkelingsprogramma worden uitgevoerd. Het sociaal programma is noodzakelijk om de minder draagkrachtigen te ondersteunen.

Jaar van resultaten

Het jaar 2023 wordt het jaar om resultaten neer te zetten. Het beleid van de regering zal volgens de president in termen van bijsturing zich richten op drie zaken, met name leefbaarheidsverbetering, koopkrachtvergroting en het sociaal programma. Het sociaal programma omvat onder andere de ontwikkeling van een effectief eerlijke en transparante methode om minder draagkrachtigen in de samenleving te ondersteunen. Dat zal geschieden met een vastgesteld bedrag om het verlies  aan koopkracht te compenseren. Dit instrument is volgens de president in een vergevorderd stadium van implementatie. Binnen enkele weken zal dit instrument worden geïntroduceerd. Een speciaal team van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Volkshuisvesting ondersteund door externe experts is bezig dit instrument te ontwikkelen.

In het kader van de bijsturing van het beleid wordt het IMF-herstructureringsprogramma op bepaalde punten aangepast. Op beleids- en technisch niveau zijn de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds gaande. De intentie is om een meer socialer programma daarin te doen opnemen.

Op basis van het aangepaste programma, zullen bepaalde meetpunten, aangepast worden, en wordt er meer ruimte gecreëerd, voor de financiering van het sociaal programma. 

“Het uiteindelijke doel van het IMF-programma blijft, en dat is de economie zodanig te hervormen, zodat een sterk fundament, voor groei en ontwikkeling kan worden gerealiseerd”, aldus president Santokhi.

SS

error: Kopiëren mag niet!