De Ramdin doctrine: “Value Based Politics”, wat wil Ramdin ermee bereiken?

Op de verjaardag van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft minister Albert Ramdin recent een uiterst interessante uitspraak gedaan. Hij ontvouwde zijn doctrine: “Value Based Politics”.

Minister Ramdin heeft iedereen in de zaal, ook de afwezige president Santokhi, het bestuur van de VES, erop gewezen en aangesproken, voorzitter Bee zelfs bij naam genoemd bij het benadrukken van zijn doctrine, de noodzaak van “Value Based Politics” (vrij vertaald: “op waarden gebaseerde politiek”) als receptuur van goed bestuur vrij van “Crap-Value Based Politics” (vrijvertaal. Op rommel-waarden gebaseerde politiek, dus oude politiek).

Minister Ramdin riep publiekelijk op om te werken aan een nieuwe aanpak, een nieuwe toekomst waarbij Suriname door goed bestuur NOOIT meer politiek en financieel failliet hoeft te bedelen.

Deze actie van minister Ramdin lijkt niemand opgevallen te zijn, want Surinamers en Suriname, zijn niet gewend om in concepten, ideologieën en doctrines te denken en te handelen. Ramdin heeft iedereen wakker willen schudden (maar niemand lijkt te luisteren, het is niemand opgevallen) en in zijn opmerking zit wel de crux, immers Suriname strompelt al 50 jaar als een collectieve zuiplap, gedesoriënteerd van faillissement naar faillissement (politiek en financieel failliet). Suriname voert geen “Value Based Politics” (VBP, Surinamers houden van afkortingen), en dus gaat het al 50 jaar fout!

Wat houdt “Value Based Politics”, de Ramdin doctrine, dan in?

Iedereen weet dat minister Ramdin, in z’n jongere jaren, een van de rebellen is geweest die zich heeft verzet tegen de oude politiek, zichzelf heeft uitgesproken en verzet tegen Papa Lach, hij liep ontevreden en protesterend over vanuit de VHP naar de BVD, waar personen als Dilip Sardjoe, Atta Mungra en andere kapitaalkrachtige en mondige, ontevreden, prominente hindoestanen zich hadden gebundeld. Albert Ramdin verzette zich tegen dezelfde rot binnen de VHP en andere oude politieke partijen zo op zijn manier. En daarom is het interessant om stil te staan bij zijn doctrine nu hij Minister van Alles is, de tweede VP (en eigenlijk ook een beetje president is van Suriname), de oproep om “Value Based Politics” te implementeren in de Surinaamse politiek.

Wat bedoelt minister Ramdin met “Value Based Politics”? Wat zouden volgens Ramdin, de “Values”, de waarden, moeten zijn die zouden moeten gelden om politiek te voeren, het land correct te besturen? In hoeverre heeft minister Ramdin het op een rijtje als het gaat om zijn doctrine? Heeft hij enig idee HOE hij de waarden, de “Values” kan implementeren? En in hoeverre heeft hij de waarden die hij voor ogen heeft aantoonbaar kunnen uitwerken en vooral kunnen implementeren op zijn eigen ministerie, in de afgelopen 2 jaar?

Conclusie

Ik roep minister Ramdin oprecht op om zijn doctrine van “Value Based Politics” uit te leggen aan het volk van Suriname, het overtuigd en zelfverzekerd uit de dragen, zijn mede-politici, zijn president, vicepresident en collega-ministers te onderwijzen. Ik bespeur een intellectueel ideologisch zaadje bij minister Ramdin, het spreekt mij aan, een zaadje die Ramdin kan voeden tot een vorm van nieuwe politiek waarmee hij het volk in 2025 een waardig alternatief kan bieden, mist hij het goed kan uitleggen, alvast ermee kan experimenteren en ook kan starten met implementatie. Hij kan rekenen op medestanders voor zijn “Value Based Politics”, maar eerst zal men zijn leiderschap in acties vertaald willen zien.

Ik zie de contouren van een doctrine waar Suriname zich kan verschonen van het oude en waaruit politieke renaissance kan ontspruiten die nodig is om een sterke toekomst met goed bestuur voor Suriname te verzekeren.

Echter terwijl minister Ramdin met ons delibereert, het heeft over “Value Based Politics”, redden de Narcos Suriname (de informele economie) met hun USD-dollars, de verwevenheid van de onder en bovenwereld is nog nooit zo groot geweest en dus is het feest in de Surinaamse “Walhalla”!

Gaat minister Ramdin met zijn doctrine Suriname redden, de politieke perversiteit bestrijden, de showstopper zijn?

Dr. Ashwin Ramcharan RO

error: Kopiëren mag niet!