Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat wil van PG stand van zaken aangifte tegen minister Vorswijk weten

De stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat heeft op 11 oktober 2022 de waarnemend procureur-generaal (pg) per brief gevraagd naar de status van het strafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de aangifte tegen minister van Grond- en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk. 

Die aangifte was op 30 juni 2022 gedaan naar aanleiding van de vermeende malversaties met gronden in het omstreden Sabaku-project.

Na de gedane aangifte is advocaat mr. Gail Sitaram, die namens de stichting optreedt, reeds gehoord in deze zaak. De dag waarop onze advocaat naar de status van het onderzoek vroeg, waren wij drie maanden verder dan de datum van de ingediende aangifte. Inmiddels zijn wij bijkans vier maanden verder. 

Op de brief van 11 oktober 2022 heeft onze advocaat nog geen reactie ontvangen van de pg.

Het is de stichting bekend dat de president alle grondbeschikkingen ‘on hold’ heeft gezet met betrekking tot omstreden Sabaku-project. Het is niet duidelijk of de beschikkingen ingetrokken zijn danwel de rechtswerking daarvan is opgeschort. Wat het ook moge zijn, de stichting wil de autoriteiten erop attenderen dat het ongedaan maken van de door de minister uitgegeven beschikkingen, de strafwaardigheid van de gedragingen van de minister niet wegneemt. 

De strafwaardigheid van een gedraging kan nimmer vervallen door herstel van een bestreden situatie.

De stichting waakt ervoor dat de zaak niet in de doofpot beland.

De Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat

De voorzitter,

w.g.

Mr. S. Sookhlall

error: Kopiëren mag niet!