Werkzaamheden damwanden Quaranistraat vorderen

De taludbekleding aan de Quaranistraat in het ressort Munder verloopt vlot. Het NV Nationaal Uitvoeringsbedrijf (N.V. NUB) is bezig met het aanleggen van geotextiel, klinkzand en basecourse. Verder wordt de kanaalbodem verhard. Ook wordt de berm en het talud onderhouden door de aannemer, zo laat het ministerie van Openbare Werken donderdag 27 oktober weten.

Op 26 maart 2021 werd het startsein gegeven door president Chandrikapersad Santokhi voor het heien van de damwanden in de sloot. De werkzaamheden zullen in ruim 500 werkdagen uitgevoerd worden.

Na afronding van dit project is het de bedoeling dat dit gedeelte van de weg geen verzakkingen meer zal hebben. Ook zal afkalving van de weg tot het verleden moeten behoren. 

Volgens planning moet dit project in 2023 worden opgeleverd. De berm en het talud moeten nog bekleed worden. Het bekleden van het talud is belangrijk ter afdekking van de kern van een dijk voor bescherming tegen langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een erosiebestendige toplaag. Aan de buurtbewoners wordt geduld gevraagd voor mogelijk lawaai en verkeersopstoppingen tijdens de werkzaamheden.

error: Kopiëren mag niet!