Staatsolie reageert op uitspraken Sleur over olielekkage

Een dag na de beweringen van milieuactivist Erlan Sleur, dat de olievervuiling op de Surinamerivier van het bedrijf Staatsolie afkomstig moet zijn, heeft het bedrijf middels een persbericht gereageerd.

Het bedrijf laat in het bericht weten, dat er op 7 oktober 2022 een bedrijf aan de Surinamerivier bij de Maritieme Autoriteit Suriname een melding heeft gedaan van olie op het water. “Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft op 12 oktober de leiding genomen in het onderzoek naar de oorzaak en het opruimen van de mors. Staatsolie heeft daarin vanaf het begin actief bijgedragen door materieel en expertise in te zetten voor het in kaart brengen van de situatie. Het NCCR heeft monsters van het vervuilde water door een laboratorium laten onderzoeken. De resultaten van die analyse én de zaak heeft het NCCR inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is gevraagd deze kwestie volgens de wet- en regelgeving af te handelen”, aldus Staatsolie in het bericht.

Het bedrijf vervolgt verder met de mededeling dat Staatsolie erachter staat dat de veroorzaker van de oliemors wordt opgespoord en de nodige verantwoordelijkheid voor de schade neemt. “Oil spills zijn slecht voor het milieu en moeten voorkomen worden. In geval er toch een oliemors optreedt, moet deze met de meeste spoed opgeruimd worden. Staatsolie heeft preventieve maatregelen, werkprocedures en communicatiestructuren gereed die in werking treden als er een olielekkage vanuit Staatsolie mocht optreden”, eindigt het bedrijf haar reactie.

Persconferentie

Milieuactivist Erlan Sleur zei tijdens zijn persconferentie dat hij zowel uit eigen waarneming als na het raadplegen van satellietfoto’s tot maar een conclusie kan komen, en dat is dat de ruwe olie van Staatsolie afkomstig moet zijn.

“Het is overduidelijk waar de olie vandaan komt”, liet Sleur weten. Hij vond het opmerkelijk dat de steiger van het bedrijf schoon is terwijl hij aan beide zijden van de steiger kleverige aardolie had gevonden. Daarom zei hij het voor hem overduidelijk is dat de steiger van Staatsolie is schoongespoten.

Niet uniek

Een oplettende burger merkt op dat dit incident met olie op het water niet de eerste keer is. De man wijst op een voorval in januari 2019 van Staatsolie waarbij een lekkage werd ontdekt in een pijpleiding op Saramacca. Het ging toen om het olieveld Tambaredjo Noord-West. Er zouden volgens schattingen ten minste een hoeveelheid van 50 vaten olie gelekt zijn. Om de olie te isoleren werden er dammen gebruikt om te voorkomen dat de olie in het milieu terecht kon komen.

Maar ook 6 jaar daarvoor, in 2013, kon niet worden voorkomen dat olievlekken de pijpleidingen wisten te ontspringen. Toen zorgde een lekkage in een pijplijn ervoor dat olie in het Olmbergkanaal en de Saramaccarivier terecht kwam.

Recentelijk nog wezen twee andere gerenommeerde milieuliefhebbers de redactie van Dagblad Suriname erop, dat zolang er met olie gewerkt wordt de kans aanwezig is dat oil spills altijd een redelijk gevaar zullen zijn.

RB

error: Kopiëren mag niet!