Exxon sluit zich aan bij rechtszaak in Guyana tegen verlening offshore vergunning

Milieu effect rapportage centrale kwestie 

ExxonMobil’s dochteronderneming in Guyana, Esso, heeft een gerechtelijk bevel gekregen om zich bij de procedure te voegen in een rechtszaak die is aangespannen bij het Guyana Supreme Court, het hoogste gerechtshof in Guyana, waarin de geldigheid van zijn Liza Fase 1 vergunning wordt getoetst. Lokale activisten hadden een rechtszaak aangespannen tegen het Environmental Protection Agency (EPA), de milieuautoriteit in Guyana, om haar beslissing om Esso een verlenging van vijf jaar te verlenen op haar Liza Fase 1-vergunning.

Milieu effectbeoordeling 

De indieners vragen ook om een ​​gerechtelijk bevel om de miljarden activiteiten van Esso in het Liza Fase 1-project stop te zetten, waarbij ze beweren dat de vergunning onwettig is, omdat er geen nieuwe milieu effect rapportage is uitgevoerd voordat de vergunning werd verlengd.

Ondanks de financiële impact die een negatieve uitspraak zou hebben gehad op haar activiteiten, was Esso door eisers niet als partij in de zaak opgenomen. Esso probeerde dit daarom te corrigeren door een kennisgeving in te dienen om partij te worden in de procedure en de kans te krijgen om haar vergunning te verdedigen. 

De rechter gaf aan, dat aangezien Esso de houder van de vergunning is en financiële verliezen en schade zou lijden, zij in de zaak moest worden betrokken. 

De rechter heeft Esso 14 dagen de tijd gegeven om haar beëdigde verklaring in te dienen en de zaak is uitgesteld tot 12 januari 2023. In een uitspraak van 2020 verkortte de High Court de verlengingstermijnen voor beide vergunningen tot vijf jaar, nadat ze elk waren verleend voor perioden van meer dan twee decennia.

error: Kopiëren mag niet!