In het land der blinden is Suralco koning

De voortzetting van de rechtszaak die gevoerd wordt door gepensioneerden van Suralco tegen de werkgever is op verzoek van de gedaagde voor de zoveelste keer uitgesteld. 

Weer zo’n foefje

Het verschuiven van de zitting van 21 oktober naar een later tijdstip, valt samen met een voorstel van een minnelijke schikking gedaan door Suralco. Volgens leden van het Actiecomité Gepensioneerden van Suralco voert het bedrijf allerlei foefjes uit om de rechthebbende te willens en wetens te benadelen.

Rechtvaardigheid zoek

Het is voor de gepensioneerden onbegrijpelijk dat de rechter, die geen vreemde in Jeruzalem is, zich telkens weer voor het karretje van Suralco laat spannen. Er zijn wetten, maar rechtvaardigheid is zoek.

US$/SRD koers

Dagblad Suriname heeft door de jaren heen geen enkele landgenoot ontmoet, die geen partij kiest voor de gepensioneerden van Suralco die al jaren in een juridische strijd zijn verwikkeld met de werkgever. Het gaat om de vaststelling van de US$/SRD koers die wordt gehanteerd bij de uitkering.

Habbekrats

Het komt erop neer, dat Suralco met slechts een tiende waarop de gepensioneerden recht menen te hebben, over de brug wenst te komen. Alle landgenoten, behalve de advocaten van de duivel, kiezen partij voor de gepensioneerden.

Ontwikkelingen en verwikkelingen

Suralco imponeert, boeit, verbaast, bevestigt en ontroert met belangrijke feiten over ondernemerschap in Suriname. De bauxietindustrie gaf Suriname handen en voeten en heeft in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het land. De economische, politieke, culturele, geografische, ecologische en andere ontwikkelingen en verwikkelingen bleven niet uit.

Economie stortte in elkaar 

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Suriname was verlieslatend en afhankelijk van subsidies. De economie stortte in elkaar.  De kolonialen werkten ernaar toe om het land financieel zelfstandig te maken van Nederland. Daar paste de Aluminium Company of America (Alcoa) prima in.

Bauxietontdekking 

Aan het eind van de negentiende eeuw, werd de aanwezigheid van bauxiet in Suriname aangetoond. De Alcoa toonde in 1914 interesse voor de bauxietvoorkomens in Suriname.

Spionage

De eerste persoon (spion) die in 1914 uit Amerika, onder de naam van Thomson, hierop afkwam, was een zekere Morest. Hij kwam zich op de hoogte stellen van de situatie en omstandigheden in Suriname en voor het opmaken van het bestek.

De Nederlandse kroon

Bij de oprichting van De Surinaamsche Bauxiet Maatschappij werd de Nederlandse kroon aan de onderhandelingstafel vertegenwoordigd door het gouvernement van Suriname. De gouverneur had geen mandaat. De beslissingen werden uiteindelijk in Nederland genomen.

Ongelijke krachtsverhoudingen

Suriname is een kleine gemeenschap. De krachtsverhouding tussen het gouvernement en de Amerikanen was ongelijk. Het gouvernement in Suriname en de regering in Nederland hadden geen ervaring met het mijnen en verwerken van bauxiet. Zonder de investeringen en de nieuwe technologie van de Alcoa kon het bauxiet niet verzilverd worden.

Wetgeving ontbrak

Er was geen wetgeving om zaken in goede banen te leiden. Zonder de investeringen en de nieuwe technologie van de Alcoa kon het bauxiet niet verzilverd worden.

Goed voorbereid

De Amerikanen waren goed voorbereid op de onderhandelingen. De Alcoa was beter op de hoogte van de bauxietvoorkomens in Suriname dan het gouvernement. Voordat de onderhandelingen begonnen, had de Alcoa al gronden en concessies gekocht van particulieren. Er waren speculanten die hout- en goudconcessies en oude plantages verkochten aan de Amerikanen.

Minder gunstig

Al deze omstandigheden droegen ertoe bij, dat de overeenkomsten die werden gesloten bijzonder gunstig waren voor de Alcoa en minder gunstig voor Suriname. De Amerikanen hielden Suriname spiegeltjes en kraaltjes voor en gingen er met schatten vandoor.

De geschiedenis herhaalt zich

Tijdens de onderhandelingen ter beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst herhaalde de geschiedenis zich. Suriname verkeerde net als in 1914 in een moeilijk financieel parket, beschikte niet over volwas deskundigen die partij konden bieden aan Alcoa, waardoor zij met een kluitje in het riet werd gestuurd. Het Actiecomité Gepensioneerden van Suralco verkeert in dezelfde positie. In het land der blinden is Suralco koning

HD 

error: Kopiëren mag niet!